11 Μαρ 2011

ΕΛΤΑ: Ποδαρικό με ζημιές τον Γενάρη.

Μειωμένα έσοδα κατά 11,1% καταγράφει ο ΕΛΤΑ τον Γενάρη του 2011 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010. Σε πραγματικά νούμερα τα έσοδα διαμορφώθηκαν στο ποσό των 35.756.764 €, όταν τον Γενάρη του 2010 ήταν... 40.202.148 €, λιγότερα δηλαδή κατά 4.445.384 €.
Τον ίδιο μήνα οι δαπάνες παρουσίασαν επίσης μείωση κατά 12,4% και διαμορφώθηκαν στα 39.710.743, όταν τον Γενάρη του 2010 ήταν 45.347.652 €.
Κατά συνέπεια το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα του οργανισμού τον Γενάρη  παρουσιάζει ζημιές κατά 3.953.970 €.
Η μείωση των δαπανών κατά 12,4% οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση της μισθοδοσίας του προσωπικού, που αφορά τις αθρόες συνταξιοδοτήσεις συναδέλφων την περασμένη χρονιά  και τις περικοπές στους μισθούς μας.
Το βασικό συμπέρασμα από το παραπάνω οικονομικό αποτέλεσμα είναι πως οι όποιες λειτουργικές αναδιαρθρώσεις - περικοπές στις δαπάνες δεν είναι αρκετές να κρατήσουν κερδοφόρο τον ΕΛΤΑ στη σημερινή αρνητική συγκυρία. 
Αντίστοιχη πολιτική ακολουθήθηκε και την περίοδο '90 - '93 και τα αποτελέσματα τα γνωρίζουμε όλοι.
Εάν η Διοίκηση του οργανισμού, παραμείνει μόνο στις περικοπές και δεν ακολουθήσει επιθετική στρατηγική  ανάπτυξης με εισαγωγή  νέων προιόντων - υπηρεσιών και δεν στηρίξει παραδοσιακές ταχυδρομικές υπηρεσίες (που είτε υπολειτουργούν, είτε σχεδιάστηκαν και έμειναν στα χαρτιά), που αποφέρουν στον οργανισμό επιπλέον έσοδα, είναι σίγουρο πως τα ΕΛΤΑ θα βουλιάξουν.