19 Μαρ 2011

Τι συζητήθηκε χθες στο ΔΣ ΕΛΤΑ . . .

Σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ ΕΛΤΑ θα συζητηθεί το θέμα της περικοπής 10% από τα επιδόματα θέσης ευθύνης, αφού προηγηθεί διαβούλευση της... Διοίκησης με την ΠΟΣΤ, όπως προβλέπει ο όρος ΣΤ 7, παρ. α. της ΕΣΣΕ 2002.

Το θέμα της μείωσης της αποζημίωσης που χορηγείται στους Συναδέλφους που μετακινούνται εκτός έδρας και επιστρέφουν αυθημερόν στην έδρα τους (μετά τη λήξη του ωραρίου τους), απ' ότι μάθαμε θα προχωρήσει κανονικά, αφού η αποζημίωση έχει καθοριστεί με την εγκύκλιο 247/84 και την οποία η Διοίκηση πιστεύει πως μπορεί να τροποποιήσει όποτε θέλει. 
Η Διοίκηση ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου στο συγκεκριμένο ζήτημα, σπέρνει ανέμους και θα θερίσει θύελλες. Μαθαίνουμε πως ήδη δρομολογούνται σοβαρές αντιδράσεις με απεργιακές κινητοποιήσεις από τα σωματεία που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους που θίγονται.

Επίσης στο θέμα της εξοικονόμησης ποσού 1.400.000 € από την τιμαριθμική αναπροσαρμογή της αποζημίωσης  απόλυσης του προσωπικού, θα υπάρξει διαπραγμάτευση του θέματος με την ΠΟΣΤ.