7 Φεβ 2011

29 θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ Λάρισας και Μαγνησίας

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι εννέα (29) ατόμων (24 Δ.Ε. Διανομέων, 4 Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και 1 Δ.Ε. Οδηγών πλήρους απασχόλησης, χρονικής.. διάρκειας 8 μηνών), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. στις Μονάδες Ταχ. Έργου των Νομών Λάρισας και Μαγνησίας.

Λάρισα Δ. Ε. Διανομείς 9
Ελασσόνα Δ. Ε. Διανομείς 1
Φάρσαλα Δ. Ε. Διανομείς  1
Τύρναβος Δ. Ε. Διανομείς 1
Αγιά Δ. Ε. Διανομείς 1
Βόλος Δ. Ε. Διανομείς  7
Αγριά Δ. Ε. Διανομείς 1
Αλμυρός Δ. Ε. Διανομείς 1
Βελεστίνο Δ. Ε. Διανομείς 1
Σκιάθος Δ. Ε. Διανομείς  1
Λάρισα Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 4
Λάρισα Δ.Ε. Οδηγών 1
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη Διεύθυνση: ΕΛΤΑ Α. Ε. – Περιφ. Δ/νση Θεσσαλίας, Τομέα Πόρων & Υποστήριξης, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Τ.Κ. 400 00-ΛΑΡΙΣΑ (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 30/ 2011), (τηλ. Επικοινωνίας: 2410-237381).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
α) στις παρακάτω Μονάδες Ταχ. Έργου:
1. Κεντρικό Κατάστημα Λάρισας, Αλ. Παπαναστασίου 62, Τ.Κ.410 01  ΛΑΡΙΣΑ, τηλ.2410256144
2. Κατάστημα Ελασσόνας, 6ης Οκτωβρίου 88, Τ.Κ.402 00  ΕΛΑΣΣΟΝΑ, τηλ.2493022254
3. Κατάστημα Αγιάς, Αγιοκάμπου 14, Τ.Κ.400 03  ΑΓΙΑ, τηλ.2494022224
4. Κατάστημα Φαρσάλων, Καναδά 3, Τ.Κ.403 00  ΦΑΡΣΑΛΑ, τηλ.2491022271
5. Κατάστημα Τυρνάβου, Ευρυπίδου 3, Τ.Κ. 401 00 ΤΥΡΝΑΒΟΣ, τηλ. 2492022208
6. Κεντρικό Κατ. Βόλου, Δημητριάδος & Αγίου Νικολάου, Τ.Κ.380 01  ΒΟΛΟΣ, τηλ. 2421090601
7. Κατάστημα Αγριάς, Αγ. Γεωργίου 5, Τ.Κ.373 00  ΑΓΡΙΑ, τηλ.2428092599
8. Κατάστημα Αλμυρού, Όθρυος 27, Τ.Κ.371 00 ΑΛΜΥΡΟΣ, τηλ. 2422021278
9. Κατάστημα Βελεστίνου, 28ης Οκτωβρίου 4, Τ.Κ. 375 00 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ, τηλ. 2425022647
10. Κατάστημα Σκιάθου, Παπαδιαμάντη 67, Τ.Κ. 370 02 ΣΚΙΑΘΟΣ, τηλ. 2427022011
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Πηγή: www.express.gr