4 Ιουν 2009

Σκέψη της ημέρας

Ποτέ μην δίνεις εξηγήσεις.
Οι φίλοι σου δεν τις χρειάζονται
και οι εχθροί σου ποτέ δεν τις πιστεύουν.