28 Μαΐ 2009

Δημοσιεύματα για ΕΛΤΑ

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ:Οικονομική ανάπτυξη παρουσίασαν, το 2008, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, καθώς, παρά την οικονομική κρίση που επηρέασε τα έσοδά τους, κατάφεραν να διατηρήσουν την κερδοφορία τους για 10η συνεχή χρήση -έστω και μειωμένη- και να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών, ενώ συνέχισαν την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου ΕΛΤΑ, ο κύκλος εργασιών, το 2008, ξεπέρασε σε ενοποιημένο επίπεδο τα 600 εκατ. ευρώ, έναντι 574,4 εκατ. ευρώ το 2007, παρουσιάζοντας αύξηση 5,7%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ανήλθε σε 576,5 εκατ. ευρώ, από 552,4 εκατ. ευρώ το 2007, αυξημένος κατά 4,4%.
Αντίθετα, υπήρξε μείωση των μεικτών και καθαρών κερδών, εξαιτίας του μειωμένου ρυθμού αύξησης των εσόδων, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης από το καλοκαίρι του 2008, προκαλώντας μείωση του ρυθμού ανάπτυξης κατά 2,5% περίπου το β' εξάμηνο, όταν το α' εξάμηνο ήταν της τάξης του 7%.
Επίσης, τα οικονομικά μεγέθη του επηρέασαν οι αυξήσεις των εξόδων λειτουργίας των νέων αυτοματοποιημένων Κέντρων Διαλογής Αττικής, Θεσσαλονίκης και Πατρών και οι αυξημένες αποσβέσεις των νέων επενδύσεων που έφτασαν τα 25 εκατ. ευρώ.
Τα ενοποιημένα μεικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν στα 49,3 εκατ. ευρώ, από 51,5 εκατ. ευρώ το 2007. Τα μεικτά κέρδη της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 43,9 εκατ. ευρώ, έναντι 45,3 εκατ. ευρώ το 2007. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) παρέμειναν σταθερά στα 12 εκατ. ευρώ.
Τα δε κέρδη προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν στο ποσό των 4,4 εκατ. ευρώ, από 9,8 εκατ. ευρώ το 2007. Εδώ η μείωση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στη μείωση του μερίσματος (κατά περίπου 5 εκατ. ευρώ) από τη συμμετοχή κατά 10% στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Τα έσοδα από χρηματοοικονομικές και τραπεζικές υπηρεσίες σημείωσαν δυναμική ανάπτυξη κατά 6,5%, προσεγγίζοντας τα 90 εκατ. ευρώ και το 16% του τζίρου.
Εξάλλου, σε επίπεδο υπηρεσιών, ο κύκλος εργασιών της επιχειρησιακής μονάδας επιστολικού ταχυδρομείου διαμορφώθηκε σε 433 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 4%, με τον όγκο των διακινούμενων αντικειμένων να ξεπερνάει τα 717 εκατ. αντικείμενα, ενώ, την ίδια περίοδο, οι ταχυδρομικοί όγκοι στις χώρες - μέλη της Ε.Ε. παρουσίασαν σημαντική ή μικρή μείωση. Για το 2009, προβλέπεται η εφαρμογή μια σειράς δράσεων με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2013, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας.
Φ.Ζ.


ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:Μείωση της τάξης του 55% σημείωσαν κατά το 2008 τα προ φόρων κέρδη των ΕΛΤΑ, τα οποία από τα 9,8 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς υποχώρησαν στα 4,4 εκατ.
Κατά την εταιρεία η υποχώρηση αυτή οφείλεται στη μείωση του μερίσματος που έλαβε για τη συμμετοχή της στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ενώ ρόλο έπαιξαν και οι αυξημένες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του έτους. Σε επίπεδο ομίλου τα ΕΛΤΑ εμφάνισαν το 2008 έσοδα 600 εκατ. έναντι 574 το 2007 και η σχετική αύξηση οφείλεται κυρίως στη βασική δραστηριότητά τους, τη διακίνηση δηλαδή ταχυδρομικών αντικειμένων. Το εγγύς μέλλον, πάντως, δεν φαίνεται ιδιαιτέρως ρόδινο (και) για τα ΕΛΤΑ. Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά πως η οικονομική κρίση θα επηρεάσει σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη. Τα ΕΛΤΑ επισημαίνουν πως η συγκυρία θα επιταχύνει την υποκατάσταση μέρους της αλληλογραφίας από τα ηλεκτρονικά μέσα, «γεγονός που θα έχει άμεσες και μεσο-μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, σε μεγάλο βαθμό μη αναστρέψιμες» όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.