5 Απρ 2009

Φωτοβολταϊκά στις στέγες των σπιτιών με επιδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια

Εξαιρετικής σημασίας πληροφορία από το www.agroschannel.com: “Δυνατότητα ενεργειακής στέγασης, δηλαδή τοποθέτησης φωτοβολταϊκών στα σπίτια των πολιτών και στην Ελλάδα με επιδότηση από τα ευρωπαϊκά κονδύλια δίνει η΄Εκθεση του ΄Ελληνα Ευρωβουλευτή κ. Μανώλη Αγγελάκα η οποία ψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία στην Ολομέλεια του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου . Όπως τόνισε ο Ελληνας Ευρωβουλευτής η Επιτροπή συμφώνησε ώστε οι προκαταβολές να αρχίσουν, πιθανόν, να καταβάλλονται από τις αρχές Μαΐου. Το ΕΤΠΑ, μέχρι σήμερα, θεωρούσε επιλέξιμες δαπάνες για τις κατοικίες και ιδιαίτερα για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση μόνο τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη που εντάχθηκαν στην ΕΕ μετά το Μάιο του 2004. Η αναθεώρηση του Κανονισμού επικεντρώνεται πλέον στη διευκόλυνση της ενεργειακής απόδοσης και των ΑΠΕ στον τομέα της στέγασης και στα 27 πλέον κ-μ, δεδομένου ότι στο σύνολο της ΕΕ τα κτίρια αποτελούν πηγή του 40% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Αξιοσημείωτη δε είναι η κατασπατάληση μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας εξαιτίας των αναποτελεσματικών συστημάτων θέρμανσης, φωτισμού και κλιματισμού. Η Έκθεση Αγγελάκα επιτυγχάνει την απαλοιφή της αναφορά σε “νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος”. Επιπλέον, ο Έλληνας ευρωβουλευτής αφήνει στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών την πρόνοια για επιλεξιμότητα της κατηγορίας κατοικιών καθώς και τη δυνατότητα επιλογής ειδικών κριτηρίων ενδιαφέροντος όπως η οικονομική κατάσταση ιδιοκτητών και οι γεωγραφικές περιοχές. Όσον αφορά δε τον κοινοτικό προϋπολογισμό, δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση για την περίοδο 2007-2013 αλλά μόνο επίσπευση της πληρωμής των προκαταβολών και των ενδιάμεσων πληρωμών. Το μέγιστο ύψος της δαπάνης για επενδύσεις ενεργειακού χαρακτήρα στη στέγαση καθορίζεται στο 4% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΤΠΑ, ενώ αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι η αύξηση των κατ’ αποκοπήν ποσών σε 50.000 ευρώ είναι σημαντική γιατί ανταποκρίνεται στα κοστολογικά δεδομένα της εποχής μας.