3 Μαρ 2009

Κ.Ε.Υ.Α.Ε.

Θα θυμόσαστε την ανακοίνωση μας στις 12/2/2009 για τον ρόλο της Κεντρικής Επιτροπής υγιεινής & ασφάλειας των εργαζομένων.
Επειδή θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί και να αποδίδουμε την πραγματικότητα χωρίς σκοπιμότητες, πρέπει να αναφέρουμε πως η ΚΕΥΑΕ στο διάστημα των είκοσι ημερών που μεσολάβησε από τότε, έχει στείλει προς την διοίκηση δύο έγγραφα με προβλήματα που αφορούν στο νέο ΚΔΑ και σε μονάδες διανομής.
Οι ενέργειες τους αυτές κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση και έτσι να συνεχίσουν.
Χρειαζόταν ίσως να τους αφυπνίσουμε, για να ενεργοποιηθούν.