23 Μαρ 2009

Δικαστική απόφαση για την θητεία

Την προσμέτρηση του χρόνου της στρατιωτικής θητείας για τον υπολογισμό της σύνταξης, και όχι απλά για να θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα, δέχθηκε με απόφασή του το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, φέρνοντας τα πάνω κάτω στη χορήγηση των συντάξεων.

Με την απόφασή του το Δικαστήριο δικαίωσε τακτικό υπάλληλο της ΕΡΤ Α.Ε, ο οποίος επέλεξε για τη σύνταξή του το καθεστώς του ΙΚΑ
Το δικαστήριο έκρινε μη νόμιμη εγκύκλιο του ΙΚΑ με την οποία συνυπολογιζόταν ο χρόνος της θητείας στο συνολικό χρόνο ασφάλισης και μετά προστίθετο ο πλασματικός χρόνος βάσει του ν.2747/1999.
«Εφόσον έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 9.000 ημέρες εργασίας, δικαιούνται να προσμετρήσουν για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους τη στρατιωτική τους υπηρεσία μέχρι 3 χρόνια, καθόσον από καμιά διάταξη δεν προκύπτει ότι στον προστιθέμενο πλασματικό χρόνο συντάξιμης υπηρεσίας περιλαμβάνεται και η στρατιωτική υπηρεσία, η οποία, άλλωστε, σύμφωνα με το συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος των μη συμπληρωσάντων το 58ο έτος της ηλικίας τους ασφαλισμένων», αναφέρεται στην απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.