Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

Πώς θα ρυθμίζονται τα κόκκινα δάνεια

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ
Περισσότερο συναινετικές λύσεις μεταξύ δανειοληπτών και τραπεζών προωθούνται με τις αλλαγές που έρχονται με τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας για τα κόκκινα δάνεια και με τον ορισμό του Συνεργάσιμου Δανειολήπτη για τον οποίο είναι υπεύθυνο το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης του ...
Ιδιωτικού Χρέους. 
Ο νέος Κώδικας θα δίνει τη δυνατότητα στο δανειολήπτη να προτείνει τη δική του λύση και να απαντήσει και να διαπραγματευτεί τη λύση που του παρέχει η τράπεζα, η οποία και θα είναι ηπιότερη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες του. 
Επίσης, ο νέος κώδικας προβλέπει μεγαλύτερες προθεσμίες στον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία ή επαγγελματία και ιδιώτη για να ανταποκριθεί και να επεξεργαστεί την πρόταση της τράπεζας για την διευθέτηση του χρέους.
Ο Συνεργαζόμενος Δανειολήπτης είναι αυτός που ανταποκρίνεται στην επικοινωνία της τράπεζας σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής του δανείου του και δικαιούται διαπραγμάτευση για διευθέτηση της οφειλής χωρίς να απειλείται από πλειστηριασμό.
Η κυβέρνηση σχεδιάζει να αλλάξει τον ορισμό και να διευρύνει τις προθεσμίες προκειμένου ο δανειολήπτης να μην πασχίζει να ανταποκριθεί στις ίδιες τις προθεσμίες, αλλά να έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται αρτιότερα τα δεδομένα που του ζητούνται και τις προτάσεις αναδιάρθρωσης χρέους που του κατατίθενται.
Οι αλλαγές
Ταυτόχρονα διπλασιάζεται το χρονικό περιθώριο για την ένταξη του δανειολήπτη στη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων. Η διαδικασία ξεκινούσε για τον δανειολήπτη ύστερα από 30 ημέρες καθυστέρησης αποπληρωμής των δόσεων του δανείου του και πλέον φτάνει στις 60 ημέρες. Ο δανειολήπτης πλέον δεν μπαίνει στα Στάδια του Κώδικα αν απλώς έχει οποιαδήποτε δυσκολία να πληρώσει μία δόση και αν έχει αμελήσει να πληρώσει έχει αρκετό διάστημα να επανορθώσει.
Οι προτάσεις του Πιστωτικού Ιδρύματος στον δανειολήπτη θα είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις δυνατότητές του. Δηλαδή λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη το ελάχιστο επίπεδο δαπανών διαβίωσης του δανειολήπτη, όπως και την οικονομική του κατάσταση. Οταν οι δανειολήπτες βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια προωθούνται ευνοϊκές βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις, ενώ λαμβάνονται υπόψη τυχόν προβλήματα υγείας που επηρεάζουν την ικανότητα αποπληρωμής.
Οταν η τράπεζα καταλήξει στην υποβολή πρότασης αναδιάρθρωσης επιλέγει ανάμεσα σε τριών ειδών λύσεις: σε ήπιες ή απλώς ρυθμιστικές που είναι και ευνοικότερες (βραχυπρόθεσμες-μακροπρόθεσμες (παράταση Διάρκειας πάνω από δύο χρόνια, Περίοδος Χάριτος, Μερική Διαγραφή Οφειλής, Αποπληρωμή μόνο Τόκων) και ραγδαίες ή οριστικές, που ενδεχομένως μεταβάλλουν την περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη (προτάσεις οριστικής διευθέτησης: όπως η Εθελοντική Μεταβίβαση Ενυπόθηκου Ακινήτου, η Εθελοντική Εκποίηση Ενυπόθηκου Ακινήτου κοκ).
Με το νέο Κώδικα το Πιστωτικό Ιδρυμα υποχρεώνεται να υποβάλει πρώτα την ήπια πρόταση ρύθμισης και μετά, εφόσον κατόπιν καθορισμένης διαδικασίας δεν υπάρξει συμφωνία, πρόταση οριστικής διευθέτησης. Ουσιαστικά θα υποβάλονται δύο προτάσεις, η πρώτη ηπιότερη από τη δεύτερη, και η απάντηση του δανειολήπτη αποκτά βαρύτητα καθότι το Πιστωτικό Ιδρυμα καλείται να τη συμπεριλάβει και να την προσαρμόσει στην τελική πρόταση.
Επίσης, από το Παράρτημα των ενδεικτικών λύσεων του νέου Κώδικα αφαιρέθηκαν οι μη συναινετικές λύσεις του παλαιότερου Κώδικα (πρόταση ρευστοποίησης εξασφαλίσεων, πρόταση εκκίνησης νομικών/δικαστικών ενεργειών).
Ο δανειολήπτης έχει δικαίωμα να κάνει αντιπρόταση στις προτάσεις της τράπεζας και αυτη υποχρεούται να απαντά εγγράφως τεκμηριώνοντας υποχρεωτικά την απάντησή του σε περίπτωση που είναι αρνητική, ή να κάνει νέα βελτιωμένη πρόταση ώστε η διαδικασία να οδηγήσει σε συναινετικό αποτέλεσμα.
Ενισχύονται οι αρμοδιότητες και η διαφάνεια λειτουργίας των Επιτροπών Ενστάσεων, της τράπεζας, στις οποίες ο συνδανειολήπτης μπορεί να προσφεύγει.
Τέλος, στον νέο Κώδικα δίνεται η δυνατότητα στον δανειολήπτη να ζητήσει ενημέρωση και υποστήριξη από τα 30 Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών που θα δημιουργηθούν ως τα τέλη του φθινοπώρου.