Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

Ο «Μεγάλος Αδελφός» θα παρακολουθεί τις καταθέσεις

Μια ηλεκτρονική εφαρμογή η οποία θα προσδιορίζει τη συνολική καθαρή ατομική ή οικογενειακή τραπεζική περιουσία (δηλαδή τις καταθέσεις) για κάθε ΑΦΜ, προκειμένου στη συνέχεια να τη συγκρίνει με τα δηλωθέντα ατομικά ή οικογενειακά εισοδήματα, ...
θα είναι το νέο όπλο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων κατά της φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με τη Ναυτεμπορική, η εφαρμογή αυτή θα δίνει τη δυνατότητα μαζικών ελέγχων και ταχύτητα αποτελεσμάτων, αφού η εν λόγω εφαρμογή θα μπορεί να ανατρέξει πολλά χρόνια πίσω, ενώ ταυτόχρονα θα έχει τη δυνατότητα να αποκαλύπτει μεγάλες αποκλίσεις για κάθε έτος χωριστά.
Ουσιαστικά με το νέο σύστημα οι ελεγκτές θα μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση όχι μόνο στα υπόλοιπα των τραπεζικών καταθέσεων, αλλά και στις κινήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του έτους, συνδυαστικά πάντοτε με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
Στόχος βέβαια της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών είναι η καινούργια αυτή εφαρμογή να λειτουργήσει συνδυαστικά με το σχέδιο νόμου για την οικειοθελή συμμόρφωση στην αποκάλυψη εισοδημάτων.
Το σκεπτικό είναι ότι με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα των διασταυρώσεων οι υπόχρεοι θα ειδοποιούνται άμεσα προκειμένου, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, να κάνουν οικειοθελώς χρήση των διατάξεων συμμόρφωσης.
Σε διαφορετική περίπτωση θα βρίσκονται αντιμέτωποι με τα αυστηρά πρόστιμα και τις προσαυξήσεις που ισχύουν, αλλά και με την επιβολή ποινικών κυρώσεων.
Κατά βάση η εν λόγω εφαρμογή, σε συνδυασμό με το σχέδιο για την οικειοθελή συμμόρφωση, θα συμβάλει στο να παραχθούν νέες «λίστες» φορολογουμένων προς έλεγχο, με βάση πάντα ειδικά κριτήρια τα οποία θα θέτει το υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές.
Πηγή: http://tvxs.gr