Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2020

Οι προτάσεις της Διοίκησης προς την ΠΟΣΤ για τις διαπραγματεύσεις της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Διαβάστε παρακάτω τις προτάσεις της Διοίκησης προς την ΠΟΣΤ, μέσω εξωδίκου δήλωσης, ενόψει της διαπραγμάτευσης για την υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και τη διαμόρφωση νέου Γενικού
....
Κανονισμού Προσωπικού.

Ακολουθούν οι προτάσεις της διοίκησης για  νέο Κανονισμό Προσωπικού: