Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση μεταξύ της ΠΟΣΤ και αντιπροσωπείας της Διοίκησης

Συναδέλφισσες-οι,

Όπως σας είχαμε προαναγγείλει, χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση μεταξύ της ΠΟΣΤ και  αντιπροσωπείας της Διοίκησης

με αποκλειστικό θέμα τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας  οι δυο πλευρές συμφώνησαν τα εξής:


1.      Ορίστηκε 8 μελής επιτροπή από πλευράς ΠΟΣΤ, η οποία αποτελείται από μέλη όλων των παρατάξεων  με σκοπό την εκκίνηση της διαδικασίας ανταλλαγής προτάσεων για την υπογραφή της νέας ΣΣΕ.

2.  2.     Την ερχόμενη εβδομάδα  θα οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα των συνεδριάσεων ανάμεσα στα δυο μέρη με καταληκτική ημερομηνία τα τέλη Νοεμβρίου.

3.      Σκοπός της συγκεκριμένης επιτροπής είναι να εξεταστεί ανά άρθρο  ο υπάρχον Γενικός Κανονισμός Προσωπικού και να εξετασθούν ενδεχόμενες αλλαγές, προσθήκες ή και αφαιρέσεις άρθρων ώστε να είναι πιο λειτουργικός και να προσαρμοστεί  στα σημερινά δεδομένα.