Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020

H Metron Analysis ανέλαβε έρευνα για τα ΕΛΤΑ. Αντικείμενο η εικόνα της εταιρείας στους καταναλωτές

Την εκπόνηση έρευνας αγοράς προκειµένου να διαπιστωθεί η εικόνα που έχουν οι καταναλωτές για τα ΕΛΤΑ ανέλαβε η Metron Analysis.
Τα ΕΛΤΑ, τα οποία αποτελούν τον Φορέα Παροχής Καθολικής ....
Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) έως το 2028, διαπιστώνουν μείωση του κύκλου εργασιών, λόγω της μικρότερης ζήτησης ταχυδρομικών υπηρεσιών εκ μέρους των καταναλωτών και της συνεχούς τάσης εξοικονόμησης ταχυδρομικών δαπανών εκ μέρους των επιχειρήσεων.
Η εντεινόμενη ηλεκτρονική υποκατάσταση (π.χ. e-banking, e-statement, e-invoice), καθώς και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την αποκλειστικά ηλεκτρονική διεκπεραίωση των φορολογικών δηλώσεων) που επεκτείνεται πλέον στο σύνολο του ελληνικού δημοσίου ασκούν περαιτέρω πιέσεις στα έσοδα των ΕΛΤΑ από την κύρια δραστηριότητά τους, την αλληλογραφία, η οποία αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων τους.
Πηγή: metaforespress.gr