Τρίτη, 12 Μαΐου 2020

Αλλαγή στην σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΤΑ.

Σε αλλαγή  σύνθεσης του Δ.Σ. των ΕΛΤΑ προχώρησε ο μέτοχος μετά την γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 08/05/2020...
Είχε προηγηθεί η παραίτηση για προσωπικούς λόγους, του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Φίλου Ιωάννη, την προηγούμενη εβδομάδα. Με αστραπιαία αντανακλαστικά ο μέτοχος προχώρησε στην αντικατάστασή του, με τον κ. Μονογυιό Βασίλη, ο οποίος έχει  εμπειρία  σε ελεγκτικές και συμβουλευτικές εργασίες  όπως: εταιρική στρατηγική και διακυβέρνηση, εσωτερικός έλεγχος, διοίκηση έργων, διαχείριση κινδύνων, βελτίωση εταιρικών διαδικασιών και αναδιοργάνωση, σε διαδικασίες εξαγορών και συγχωνεύσεων και σε εργασίες εκθέσεων πληροφόρησης (IFRS reports, CSR reports, Integrated Reports). Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι «κακές γλώσσες» αναφέρουν ότι με την ταχύτητα που κινήθηκε ο μέτοχος, υπήρξε παρασκήνιο πίσω από την παραίτηση του κ. Φίλου και πιθανών να του ζητήθηκε να απομακρυνθεί. Από  την άλλη για ακόμη μια φορά διαψεύστηκαν όλοι όσοι υποστήριζαν ότι τη θέση στο Δ.Σ. θα καταλάμβανε συγκεκριμένος συνδικαλιστής ο οποίος το έχει διακαή πόθο.