Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020

Κεφαλαιακή ενίσχυση 250 εκατ ευρώ στα ΕΛΤΑ και πώληση του 51%.


Ο κορωνοϊός δίνει την ύστατη ευκαιρία διάσωσης - Η τραγική οικονομική κατάσταση και τα αρνητικά κεφάλαια άνω των 200 εκ ευρώ των ΕΛΤΑ...

Ο κορωνοϊός δίνει διέξοδο στα Ελληνικά Ταχυδρομεία - ΕΛΤΑ τα οποία τα τελευταία χρόνια βουλιάζουν στις ζημιές, έχουν αρνητικά ίδια κεφάλαια και ανεπαρκές κεφάλαιο κίνησηςκαθώς η προσωρινή απελευθέρωση του state aid επιτρέπει στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε κεφαλαιακή ενίσχυση με κρατικά κεφάλαια ύψους 250 εκ ευρώ.
Η ενίσχυση δίνεται ώστε η εταιρία να εξυγιανθεί και το αργότερο εντός 18 μηνών να προχωρήσει στην πώληση του 51% σε στρατηγικό επενδυτή.
Με βάση ορισμένες πληροφορίες εξετάζονται τρεις διαφορετικοί τρόποι για να ενισχυθούν με κρατικά κεφάλαια τα ΕΛΤΑ.
Επισημαίνεται ότι στις οικονομικές καταστάσεις του 2018 εμφανίζεται ότι η εταιρία έχει αρνητικά ίδια κεφάλαια 69 εκ ευρώ περίπου.
Ωστόσο αν ληφθούν οι παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή τα ίδια κεφάλαια είναι αρνητικά κατά περίπου 200 εκ ευρώ μέγεθος το οποίο έχει διευρυνθεί καθώς και για το 2019 αναμένεται έντονα ζημιογόνο αποτέλεσμα.
Κατά συνέπεια τα 250 εκ ευρώ θεωρούνται επαρκές ποσό ώστε η εταιρία να ανακάμψει και να ξεφύγει από το φαύλο κύκλο των ζημιών εφ όσον αυτό συνοδευτεί και με άλλες κινήσεις εξυγίανσης και περιστολής της σπατάλης αλλά και με αναπτυξιακές δράσεις.
Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι η κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρίας θα γίνει με τρεις διαφορετικούς τρόπους στους οποίους θα περιλαμβάνεται και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι το δημόσιο στο τέλος του 2018 χρωστούσε στην εταιρία 26 εκ ευρώ για ταχυδρομικές υπηρεσίες που του είχε παράσχει ποσό που μπορούσε να ενισχύσει την εταιρία με την αποπληρωμή του ενώ στους μεγάλους οφειλέτες με ποσό 6,5 εκ ευρώ περιλαμβανόταν και ο ΕΦΚΑ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ΕΛΤΑ υπολογίζονται ότι «μπαίνουν μέσα» περίπου 6 εκατ. ευρώ το μήνα, ενώ απασχολούν 5.800 υπαλλήλους με μέσο κόστος, μισθολογικών και άλλων παροχών, που κινείται κοντά στα 2.850 ευρώ το μήνα!
Η κατάσταση γενικότερα στην εταιρία όπως την περιέγραψε στη Βουλή τον περασμένο Φεβρουάριο ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς, είναι δραματική καθώς ο Οργανισμός αντιμετωπίζει προβλήματα ακόμα και για την καταβολή μισθοδοσίας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ψηφίστηκε διάταξη για τη χορήγηση 15 εκατομμυρίων ευρώ στα ΕΛΤΑ ως προκαταβολή της αποζημίωσης συνολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας που θα ελάμβαναν για όλο το 2020, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταβολή της μισθοδοσίας.