Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020

UPU και UNI κάνουν έκκληση για την προστασία των ταχυδρομικών κατά τη διάρκεια του κορωνοϊού

Η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 έχει επηρεάσει σοβαρά τόσο το ταχυδρομείο, όσο και τις ταχυμεταφορές παγκοσμίως, με τους ταχυδρομικούς φορείς σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία και Αφρική να αναγκάζονται να αναπροσαρμόσουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι παραδόσεις στους πελάτες...

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη
Ωστόσο, ένα θέμα που απασχολεί UNI Global Union και UPU (Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση) είναι η υγεία και η ασφάλεια όσων απασχολούνται στο κλάδο.
Για το λόγο αυτό, σε κοινή τους δήλωση, παροτρύνουν τους ταχυδρομικούς φορείς και τα ταχυδρομικά συνδικάτα να θέσουν βασικά μέτρα για την προστασία των ταχυδρομικών εργαζομένων σε όλο τον κόσμο, καθώς ο φόρτος εργασίας τους εντάθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Όπως τονίζεται, «σε περιόδους lockdowns και μειωμένης κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες εξακολουθούν να λειτουργούν ως ένας από τους βασικούς πυλώνες της κοινωνίας.
Το ταχυδρομικό δίκτυο εξασφαλίζει καθημερινή επικοινωνία και παράδοση αγαθών σε όλους, ακόμη και κατά τη διάρκεια μιας κρίσης.
Η πανδημία του COVID-19 αποδεικνύει γιατί η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία πρέπει να θεωρηθεί απαραίτητη. Όταν οι διαθέσιμες επιλογές για επικοινωνία είναι περιορισμένες και η ελεύθερη κυκλοφορία περιορίζεται, το ταχυδρομικό δίκτυο εξυπηρετεί αξιόπιστα κάθε νοικοκυριό και παρέχει πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών, από την παράδοση οικιακών αντικειμένων μέχρι τις λύσεις πληρωμής.
Αυτές οι κρίσιμες λειτουργίες συνεχίζονται από εξειδικευμένους ταχυδρομικούς υπαλλήλους ανά τον κόσμο.
Για το λόγο αυτό, καλούμε ταχυδρομικούς φορείς και συνδικάτα να:
-Να ενημερώσουν τους εργαζομένους σχετικά με τους κινδύνους μόλυνσης, τη σημασία της χρήσης εξοπλισμού ατομικής προστασίας και τη διατήρηση των προδιαγραφών υγιεινής.
-Να παρέχουν στους εργαζομένους ατομικό εξοπλισμό για την προστασία τους, να απολυμάνουν τους χώρους, τα εργαλεία και τα οχήματα εργασίας και να προσαρμόσουν τους εργασιακούς χώρους για την επίτευξη της συνιστώμενης απόστασης ασφαλείας που απαιτείται για την πρόληψη της μετάδοσης του ιού σε όλες τις ταχυδρομικές εγκαταστάσεις.
-Να δράσουν έτσι ώστε να παρέχεται στους υπαλλήλους ταχυδρομικών υπηρεσιών η ευκαιρία και ο χρόνος να ακολουθήσουν τις διαδικασίες υγιεινής, να απομονωθούν όταν απαιτείται και να λάβουν άδεια αναρρωτικής άδειας με αποζημίωση, όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες εργασιακούς κανονισμούς.
-Να υιοθετήσουν μεθόδους διαλογής και παράδοσης προσαρμοσμένες για τον μετριασμό των κινδύνων μόλυνσης.

Η συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς είναι καθοριστικής σημασίας για την παύση της εξάπλωσης του ιού και την οικοδόμηση ανθεκτικών ταχυδρομικών επιχειρήσεων που παρέχουν αξιόπιστες υπηρεσίες κατά τη σημερινή κρίση και μετά από αυτήν».