Τετάρτη, 8 Απριλίου 2020

ΔΟΕ: Το COVID-19 προκαλεί καταστροφικές απώλειες στις ώρες εργασίας και την απασχόληση

Η πανδημία του COVID-19 έχει καταστροφική επίδραση στις ώρες εργασίας και τα κέρδη παγκοσμίως. Μια νέα έκθεση της ΔΟΕ υπογραμμίζει ορισμένους από τους τομείς και τις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο και περιγράφει πολιτικές για την άμβλυνση της κρίσης...

GENEVA (Ειδήσεις της ΔΟΕ) - Η κρίση COVID-19 αναμένεται να εξαλείψει το 6,7 τοις εκατό των ωρών εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 - που ισοδυναμεί με 195 εκατομμύρια εργαζομένους πλήρους απασχόλησης.

Προβλέπονται μεγάλες μειώσεις στα Αραβικά κράτη (8,1%, ισοδύναμα με 5 εκατομμύρια εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση), την Ευρώπη (7,8% ή 12 εκατομμύρια εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση) και την Ασία και τον Ειρηνικό (7,2%, 125 εκατ. εργαζόμενους).

Προβλέπονται τεράστιες απώλειες σε διαφορετικές ομάδες εισοδήματος, αλλά κυρίως στις χώρες με υψηλό μεσαίο εισόδημα (7,0%, 100 εκατομμύρια εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης). Αυτό υπερβαίνει κατά πολύ τα αποτελέσματα της χρηματοπιστωτικής κρίσης 2008-9.

Οι τομείς που κινδυνεύουν περισσότερο είναι η στέγαση και οι υπηρεσίες τροφίμων, η βιομηχανία, το λιανικό εμπόριο και οι επιχειρηματικές και διοικητικές δραστηριότητες.

Η ενδεχόμενη αύξηση της παγκόσμιας ανεργίας κατά το 2020 θα εξαρτηθεί ουσιαστικά από τις μελλοντικές εξελίξεις και τα μέτρα πολιτικής. Υπάρχει υψηλός κίνδυνος ότι τα στοιχεία του τέλους του έτους θα είναι σημαντικά υψηλότερα από την αρχική προβολή της ΔΟΕ, ύψους 25 εκατ. Ευρώ.
"Οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν καταστροφή, τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες οικονομίες ... Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, αποφασιστικά και μαζί. Τα σωστά, επείγοντα μέτρα θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά μεταξύ επιβίωσης και κατάρρευσης. "
Guy Ryder, Γενικός Διευθυντής της ΔΟΕ
Περισσότεροι από τέσσερις από τους πέντε ανθρώπους (81%) του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού των 3,3 δισεκατομμυρίων πλήττονται επί του παρόντος από το κλείσιμο πλήρους ή μερικής εργασίας.

"Οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν καταστροφή, τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες οικονομίες", δήλωσε ο γενικός διευθυντής της ILO, Guy Ryder. "Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, αποφασιστικά και μαζί. Τα σωστά, επείγοντα μέτρα θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά μεταξύ επιβίωσης και κατάρρευσης. "

Η παρακολούθηση της ILO 2η έκδοση: COVID-19 και ο κόσμος της εργασίας , η οποία περιγράφει το COVID-19 ως "τη χειρότερη παγκόσμια κρίση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο", ενημερώνει ένα ερευνητικό σημείωμα της ΔΟΕ που δημοσιεύθηκε στις 18 Μαρτίου. Η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει τομεακές και περιφερειακές πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη, 1,25 δισεκατομμύρια εργαζόμενοι απασχολούνται στους τομείς που χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου "δραστικών και καταστροφικών" αυξήσεων στις απολύσεις και στις μειώσεις των μισθών και των ωρών εργασίας. Πολλοί είναι σε θέσεις χαμηλής αμοιβής και χαμηλής ειδίκευσης, όπου μια ξαφνική απώλεια εισοδήματος είναι καταστροφική.

Όσον αφορά την περιοχή, το ποσοστό των εργαζομένων σε αυτούς τους τομείς κινδύνου ποικίλλει από 43% στην Αμερική έως 26% στην Αφρική. Ορισμένες περιφέρειες, ιδίως η Αφρική, έχουν υψηλότερα επίπεδα ανεπίσημης συμπεριφοράς, γεγονός που σε συνδυασμό με την έλλειψη κοινωνικής προστασίας, την υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα και την αδύναμη ικανότητα δημιουργούν σοβαρές προκλήσεις για την υγεία και την οικονομία για τις κυβερνήσεις.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται στον ανεπίσημο τομέα (κυρίως στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες) και είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι.

Απαιτούνται μεγάλης κλίμακας ολοκληρωμένα πολιτικά μέτρα, τα οποία εστιάζονται σε τέσσερις πυλώνες: υποστήριξη των επιχειρήσεων, απασχόληση και εισοδήματα, τόνωση της οικονομίας και των θέσεων εργασίας · την προστασία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας · και χρησιμοποιώντας τον κοινωνικό διάλογο μεταξύ κυβέρνησης, εργαζομένων και εργοδοτών για την εξεύρεση λύσεων, αναφέρει η μελέτη.

"Αυτή είναι η μεγαλύτερη δοκιμασία για διεθνή συνεργασία εδώ και περισσότερα από 75 χρόνια", δήλωσε ο Ryder. "Εάν μια χώρα αποτύχει, τότε όλοι αποτυγχάνουμε. Πρέπει να βρούμε λύσεις που να βοηθούν όλα τα τμήματα της παγκόσμιας κοινωνίας μας, ιδιαίτερα εκείνα που είναι πιο ευάλωτα ή λιγότερο ικανά να βοηθήσουν τον εαυτό τους ».

"Οι επιλογές που κάνουμε σήμερα θα επηρεάσουν άμεσα τον τρόπο με τον οποίο εκτυλίσσεται αυτή η κρίση και έτσι οι ζωές δισεκατομμυρίων ανθρώπων", πρόσθεσε. "Με τα σωστά μέτρα μπορούμε να περιορίσουμε τον αντίκτυπό του και τα σημάδια που αφήνει. Πρέπει να επιδιώξουμε την καλύτερη ανάκαμψη, ώστε τα νέα μας συστήματα να είναι ασφαλέστερα, πιο δίκαια και πιο βιώσιμα από αυτά που επέτρεψαν να συμβεί αυτή η κρίση ".