Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020

Αλλάζουν οι ώρες των οδηγών φορτηγών εμπορευμάτων: Η απόφαση της ΕΕ για την Ελλάδα

Η ΕΕ εξέδωσε απόφαση, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται στην Ελλάδα άδεια να χορηγεί εξαιρέσεις από την εφαρμογή των άρθρων 6, 7 και 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων ....
κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών.
Του Φώτη Φωτεινού
Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι οι εξαιρέσεις που χορηγούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις διατάξεις για το όριο του μέγιστου χρόνου εργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2002/15/ΕΚ6 .
Επίσης, επιτρέπεται στην Ελλάδα να χορηγεί τις ακόλουθες εξαιρέσεις από την εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφοι 1, 2 και 3, του άρθρου 7 και του άρθρου 8 παράγραφοι 2, 6 και 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 στην περίπτωση οδηγών που εκτελούν μεταφορά εμπορευμάτων:
α) αύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου ημερήσιου χρόνου οδήγησης από 9 ώρες σε 11 ώρες,
β) αύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου εβδομαδιαίου χρόνου οδήγησης σε 58 ώρες,
γ) αύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου δεκαπενθήμερου χρόνου οδήγησης σε 96 ώρες,
δ) αύξηση του μέγιστου χρόνου οδήγησης μετά τον οποίο απαιτείται διάλειμμα 45 λεπτών σε πεντέμισι ώρες,
ε) μείωση της ελάχιστης επιτρεπόμενης ημερήσιας ανάπαυσης από 11 ώρες σε 9 ώρες,
στ) μείωση της κανονικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης από τουλάχιστον 45 ώρες σε τουλάχιστον 24 ώρες, υπό τον όρο ότι η μείωση αντισταθμίζεται με ισοδύναμη συνεχόμενη περίοδο ανάπαυσης που λαμβάνεται πριν από το τέλος της τρίτης εβδομάδας που έπεται της εν λόγω εβδομάδας,
ζ) δυνατότητα του οδηγού να λαμβάνει την κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση εντός του οχήματος, εφόσον αυτό διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις ύπνου για κάθε οδηγό και είναι σταθμευμένο.
Σημειώνεται ότι η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι τις 31 Μαΐου 2020. Όπως αναφέρουν στελέχη του κλάδου, «για έναν οδηγό που εκτελεί δρομολόγια εντός ΕΕ και σε περίπτωση ελέγχου ταχογράφου 28 ημερών, θα πρέπει να αποδείξει ότι η παρέκκλιση που έκανε στην Ελλάδα είναι νόμιμη».
Π.χ., ένας Έλληνας οδηγός ελέγχεται για ταχογράφο, ενώ εκτελεί δρομολόγιο στην Γερμανία, και ο Γερμανός ελεγκτής διαπιστώνει ότι, ενώ ο οδηγός ήταν στην Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα, οδήγησε για 11 ώρες σε μία ημέρα, με την επικύρωση της ΕΕ αυτό καθίσταται νόμιμο και γνωστοποιείται σε όλα τα Κ-Μ, ενώ αν μέναμε με την εγκύκλιο, στην Γερμανία θα επιβεβαιωνόταν παράβαση για 2 ώρες επιπλέον οδήγηση σε μία ημέρα.
Πηγή: metaforespress.gr