Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020

Τα ΕΛΤΑ ετοιμάζονται για τη «μεγάλη μάχη» με την ΕΕ για την Καθολική Υπηρεσία

Τα ΕΛΤΑ ετοιμάζονται για τη «μεγάλη μάχη» με την ΕΕ, η οποία θα κρίνει, σε σημαντικό βαθμό, το («επώδυνο») πλάνο βιωσιμότητας του Οργανισμού που έχει επεξεργαστεί η κυβέρνηση.
Τα ΕΛΤΑ προχώρησαν στην πρόσληψη εξειδικευµένου νοµικού συμβούλου, με αντικείμενο το αίτηµα προς ...
την ΕΕ για την έγκριση αποζηµίωσης του κόστους παροχής Καθολικής Υπηρεσίας για την περίοδο 2013 – 2020.
Η εν λόγω νομική υπηρεσία έχει έδρα στις Βρυξέλλες, αναδεικνύοντας τη σημασία που προσδίδει στην υπόθεση ο Οργανισμός.
Στόχευση των ΕΛΤΑ είναι η διασφάλιση της υψηλότερης δυνατής αποζημίωσης για την Καθολική Υπηρεσία, αφού προηγουμένως αναγνωριστεί ως συμβατή κρατική ενίσχυση.  
Το ελληνικό δημόσιο, σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό των ΕΛΤΑ (2018), χρωστούσε στον Οργανισμό 182,38 εκατ. ευρώ για την Καθολική Υπηρεσία, δηλαδή για τις υπηρεσίες ταχυδρομείου που παρέχει ο Οργανισμός ως το πιο απομακρυσμένο σημείο της ελληνικής επικράτειας.
Οι οφειλές των 182,38 εκατ. αφορούσαν την περίοδο από το 2013 έως και το 2018 και αναλύονται ως εξής:
Οφειλές για την Καθολική Υπηρεσία (σε χιλιάδες ευρώ)
Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας 2013-2015127.905
Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας 201639.551
Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας 201737.430
Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας 201837.500
Είσπραξη μέρους απαίτησης Καθολικής Υπηρεσίας 2013-2015 (5/2018)-22.500
Είσπραξη μέρους απαίτησης Καθολικής Υπηρεσίας 2013-2015 (6/2018)-22.500
Είσπραξη μέρους απαίτησης Καθολικής Υπηρεσίας 2016 (10/2018)-15.000
Σύνολο182.386
Πηγή: ΕΛΤΑ