Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020

Ραγδαίες εξελίξεις στα ΕΛΤΑ: Πιθανή πώληση του τομέα της ενέργειας και λύση της θυγατρικής ΚΕΚ – ΕΛΤΑ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στα ΕΛΤΑ. Ο Οργανισμός εξετάζει πιθανή πώληση του τομέα της ενέργειας (τα ΕΛΤΑ δραστηριοποιούνται ως εναλλακτικός πάροχος) και λύση / εκκαθάριση της θυγατρικής εταιρείας ΚΕΚ – ΕΛΤΑ.
Παράλληλα, εξετάζεται η υιοθέτηση περαιτέρω μέτρων μείωσης των μισθολογικών δαπανών, κάτι το ...
οποίο έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των εργαζομένων, οι οποίοι κάνουν λόγο για «καταστρατήγηση της ΣΣΕ».

Πώληση τομέα ενέργειας, λύση ΚΕΚ ΕΛΤΑ

Η παύση δραστηριοτήτων των ΕΛΤΑ εντάσσεται στο γενικότερο πλάνο μείωσης του λειτουργικού κόστους του Οργανισμού. Εικάζεται ότι ο τομέας της ενέργειας, παρά τα μεγάλα έσοδα που αποφέρει (περί τα 46 – 48 εκατ. ευρώ το 2019 και πρόβλεψης 50 εκατ. για το 2020) είναι ζημιογόνος.
Παρόλα ταύτα, εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι «δεν είναι δυνατόν να εκχωρείται η τρίτη πηγή εσόδων του Οργανισμού, καθώς η ενέργεια – με τις κατάλληλες ενέργειες και εξαιτίας της συνεχιζόμενης απελευθέρωσης της αγοράς – μπορεί να βελτιώσει αρκετά τις επιδόσεις της».
Αντίστοιχα, για το ΚΕΚ ΕΛΤΑ οι εργαζόμενοι, σε δημόσια ανάρτησή τους, υπογραμμίζουν ότι  η διοίκηση προωθεί την κατάργηση και υποβάθμισή του σε υπηρεσία στάθμης Διεύθυνσης υπό τη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.
«Το ΚΕΚ ΕΛΤΑ έχει εμπειρία 2.500.000 ωρών εκπαίδευσης και κατάρτισης με σημαντικές υποδομές που προσφέρουν τις πιο σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης.
Είναι η μοναδική εκπαιδευτική μονάδα με πλήρη οργάνωση εκπαιδευτικής πλατφόρμας που υπάρχει στο Υπερταμείο και σε όλες τις εταιρείες που έχουν υπαχθεί σε αυτό.
Αποτελεί τον μοναδικό ευέλικτο φορέα στα Βαλκάνια για την παροχή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών δράσεων για ταχυδρομικούς οργανισμούς.
Επιτυγχάνει σημαντικά χαμηλό κόστος παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών και διασφαλίζει την πλήρη απορρόφηση των χρηματοδοτικών πόρων που δικαιούνται τα ΕΛΤΑ από τον ΛΑΕΚ», αναφέρεται σχετικά.

Κρίσιμο διοικητικό συμβούλιο

Σήμερα είναι προγραμματισμένη η διεξαγωγή διοικητικού συμβουλίου, το οποίο θα συζητήσει – μεταξύ άλλων – τη λύση του ΚΕΚ ΕΛΤΑ και περαιτέρω μείωση μισθολογικών δαπανών.
«Η διοίκηση προσφεύγει σε κάθε μέσο, ακόμα και σε γνωμοδοτήσεις κατά παραγγελία, για να βρει επιχειρήματα, τα οποία νομίζει ότι θα της επιτρέψουν να αποδεσμευτεί από υποχρεώσεις που απορρέουν από όσα έχουν συμφωνηθεί μέσω Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων», υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι.
Επίσης, επικαλούνται στοιχεία επί των δημοσιευμένων ισολογισμών, σύμφωνα με τα οποία οι δαπάνες μισθοδοσίας των ΕΛΤΑ (μητρική εταιρεία) συρρικνώθηκαν στα τέλη του 2018 στα 194 εκατ. ευρώ έναντι 267 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2013.
Τέλος, τονίζουν ότι δεν θα απειλούταν η βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ, εάν το ελληνικό δημόσιο κάλυπτε, ως όφειλε, την αποζημίωση της Καθολικής Υπηρεσίας. Έως τα τέλη του 2018, το δημόσιο χρωστούσε στα ΕΛΤΑ 182 εκατ. ευρώ!

Το πλάνο βιωσιμότητας

Στους βασικούς άξονες του σχεδίου βιωσιμότητας των ΕΛΤΑ φαίνεται ότι έχει καταλήξει η κυβέρνηση.
Το σχέδιο αυτό έχει κοστολογηθεί μεταξύ 350 – 400 εκατ. ευρώ και έχει ως βασικούς πυλώνες την υλοποίηση σχεδίου εθελούσιας εξόδου (η αρχική εκτίμηση αναφέρεται σε 2.000 και πλέον εργαζομένους), την είσπραξη από τα ΕΛΤΑ οφειλών από την Καθολική Υπηρεσία και τη χρηματοδότηση υπηρεσιών από προγράμματα ΕΣΠΑ.
Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, το σχέδιο διάσωσης καταρτίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες της εταιρείας, τις συνθήκες της αγοράς, τις δημοσιονομικές δυνατότητες του κράτους και το ενωσιακό δίκαιο.
Στο σχέδιο διάσωσης θα προβλέπεται η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους, αλλά και η εξασφάλιση ενός κεφαλαίου που θα αποτρέψει τον κίνδυνο στάσης πληρωμών τους επόμενους 12 μήνες.
Όπως υποστηρίζεται, η διοίκηση των ΕΛΤΑ, με το σχέδιο διάσωσης, θα μεριμνήσει στο μέτρο των δυνατοτήτων της εταιρείας για την καλύτερη αντιμετώπιση των εργαζομένων που θα επηρεαστούν.
Πηγή: metaforespress.gr