Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020

Μελέτη εξέτασης περιπτώσεων διαφοροποίησης του λειτουργικού κόστους ανέθεσαν τα ΕΛΤΑ

Μελέτη με αντικείμενο την εξέταση περιπτώσεων διαφοροποίησης του λειτουργικού κόστους ανέθεσαν τα ΕΛΤΑ.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον ισολογισμό του 2018 και τα αναθεωρημένα στοιχεία του 2017, ο κύκλος εργασιών των ΕΛΤΑ (μητρική εταιρεία) ανήλθε στα ...
324,8 εκατ., έναντι 293,2 εκατ. το 2017 και το κόστος πωληθέντων στα 314,8 εκατ., έναντι 274,5 εκατ. το 2017.
Πηγή: metaforespress.gr