Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020

Εξώδικη δήλωση της ΠΑΚ-ΕΛΤΑ στη Διοίκηση για μεταθέσεις-διώξεις μελών της


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ή ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Της συνδικαλιστικής παράταξης με την επωνυμία «Πανελλαδική Αγωνιστική Κίνηση  Ελληνικών Ταχυδρομείων» και διακριτικό τίτλο «ΠΑΚ-ΕΛΤΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστοτέλους 11-15, 10432 Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Προς ...


Τον Οργανισμό με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΕΛΤΑ ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Απελλού 1, 10188 Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Κοινοποιούμενη:

1. Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Πιερρακάκη Κυριάκο, Φραγκούδη 11,  101 63 Αθήνα.

2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ), Αριστοτέλους 11-15, 10432 Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Κύριοι,
Νέα ήθη καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μετά από τις αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού, να προβεί σε πογκρόμ διώξεων εναντίον στελεχών της παράταξής μας την εβδομάδα που μας πέρασε . 
Καταγγέλλουμε τον Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού ο οποίος αγνοώντας επιδεικτικά την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και το υφιστάμενο θεσμικό και νομικό πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού, αποφάσισε να λειτουργήσει σαν εκτελεστικό όργανο καθ’ υπαγόρευση και να εκδώσει ταυτόχρονα τρείς εκδικητικές μεταθέσεις στελεχών μας, βασιζόμενος αποκλειστικά σε κομματικά και συνδικαλιστικά κριτήρια και όχι υπηρεσιακά. Τις συγκεκριμένες μεταθέσεις-διώξεις είχαν φροντίσει να τις προαναγγείλουν το προηγούμενο διάστημα κύκλοι που προέρχονται μέσα από συγκεκριμένο κομματικό χώρο του κυβερνώντος κόμματος αλλά και από την συνδικαλιστική παράταξη που τον εκπροσωπεί στα ΕΛΤΑ. Πρόσφατα, πρώην ανώτατο στέλεχος της διοίκησης των ΕΛΤΑ της περιόδου 2013-2016 και κομματικό μέλος  του κυβερνώντος κόμματος, στοχοποίησε υπηρεσιακά στελέχη του Οργανισμού δημόσια, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης χαρακτηρίζοντάς τα ψευδώς ως συνεργάτες σε πολιτικά και κομματικά γραφεία στελεχών της αντιπολίτευσης, αποδίδοντάς τους μάλιστα την ευθύνη για την οικονομική κατάρρευση των ΕΛΤΑ και προτρέποντας μάλιστα τον αρμόδιο Υπουργό να τους απομακρύνει άμεσα. Προφανώς η στοχοποίηση ήταν ο προπομπός των τελευταίων εξελίξεων και έχει να κάνει με ένα ευρύτερο σχεδιασμό διώξεων υπηρεσιακών στελεχών και αντικατάστασης των με «τα δικά μας παιδιά». 
Ο Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού οφείλει να γνωρίζει το κανονιστικό πλαίσιο του ΕΛΤΑ, που προβλέπει ότι η μετακίνηση επιλεγμένου Διευθυντή, με την διαδικασία της αξιολόγησης, μετά την λήξη της θητείας του, μπορεί να γίνει μόνο εφόσον επαναπροκηρυχθεί η θέση που κατείχε και ο ίδιος είτε δεν λάβει μέρος στην προκήρυξη, είτε δεν επιλεγεί κατά την διαδικασία της αξιολόγησης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η θέση δεν προκηρύχθηκε και ο υφιστάμενος Διευθυντής πρέπει να παραμείνει στη θέση του με ανάθεση. Άλλωστε ο ίδιος Γενικός Διευθυντής λίγες ημέρες πριν είχε ήδη υπογράψει τρίμηνη παράταση της θητείας του Διευθυντή έως τον Μάιο του 2020. Τί είναι αυτό που τον οδήγησε να πάρει πίσω την απόφαση που ο ίδιος υπέγραψε και που αφορά την μετακίνηση ενός μόνο επιλεγμένου Διευθυντή, την ώρα που έχουν λήξει οι τριετείς θητείες και πολλών άλλων Διευθυντών?
Παράλληλα,  όσον αφορά τις δυσμενείς μετακινήσεις δύο συγκεκριμένων Τομεαρχών, θα πρέπει να γνωρίζει αφενός ότι σύμφωνα με το Ν. 1943/91 οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου αυτού, δεν μπορούν να μετακινηθούν, χωρίς αίτησή τους για τέσσερα χρόνια, μετά την επιστροφή τους από την απόσπαση στην οργανική τους θέση αφετέρου, και τα δύο αυτά στελέχη προστατεύονται από το νόμο 1264/82 σαν εκλεγμένοι συνδικαλιστές της παράταξης μας. Και σ΄ αυτή την περίπτωση υπήρχαν  αποφάσεις παράτασης-ανάθεσης  της θητείας τους στις θέσεις που κατείχαν έως τον Μάιο του 2020, υπογεγραμμένες από τον ίδιο Γενικό Διευθυντή. Με την διαδικασία της ανάθεσης υπάρχουν δεκάδες άλλα υπηρεσιακά στελέχη που παραμένουν κανονικά στις θέσεις τους και μετακινήθηκαν-εκδιώχθηκαν μόνο οι δύο συνδικαλιστές της παράταξης μας. Εδώ πρόκειται για ευθεία και εξόφθαλμη παραβίαση  και των νόμων, αλλά και του θεσμικού πλαισίου του Οργανισμού.
Ύστερα από όσα σας αναφέρουμε παραπάνω, διαπιστώνετε πως δεν υπάρχει καμιά υπηρεσιακή ανάγκη, αλλά πρόκειται για  παράνομες, εκδικητικές και σκανδαλώδεις μετακινήσεις που παραβιάζουν κατάφορα  και τους προαναφερόμενους νόμους, αλλά και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού, σε βαθμό που ενδεχομένως να υποκρύπτει κακοδιοίκηση και κατάχρηση εξουσίας.
Καλούμε τον Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και την Διοίκηση του ΕΛΤΑ να προβούν σε  πλήρη αποκατάσταση της νομιμότητας και της κανονικότητας με την άμεση ανάκληση των παράνομων και εκδικητικών μετακινήσεων.
Σας ενημερώνουμε πως, όσο και όπου μπορούμε να παρέμβουμε θα το πράξουμε δυναμικά υπέρ των έννομων  συμφερόντων των εργαζομένων προσδοκώντας ότι έστω και την ύστατη στιγμή ο Γενικός Διευθυντής θα προβεί στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες που θα βασίζονται σε νόμους και κανονιστικά πλαίσια.
Επιφυλασσόμενοι κάθε νόμιμου δικαιώματος ημών και των μελών μας.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς όσους απευθύνεται και σε όσους κοινοποιείται, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ταύτη ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως του.

Για την ΠΑΚ-ΕΛΤΑ
Γιάννης Μώρος