Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020

Μεταξύ 350 – 400 εκατ. ευρώ το σχέδιο διάσωσης των ΕΛΤΑ. 270 καταστήματα έχουν κλείσει από το 2001

Στους βασικούς άξονες του σχεδίου διάσωσης των ΕΛΤΑ φαίνεται ότι έχει καταλήξει η κυβέρνηση.
Το σχέδιο αυτό έχει κοστολογηθεί μεταξύ 350 – 400 εκατ. ευρώ και έχει ως βασικούς πυλώνες την υλοποίηση σχεδίου εθελούσιας εξόδου (η αρχική εκτίμηση αναφέρεται σε 2.000 και πλέον εργαζομένους), την ...
είσπραξη οφειλών από την Καθολική Υπηρεσία και την χρηματοδότηση υπηρεσιών από προγράμματα ΕΣΠΑ.
Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, το σχέδιο διάσωσης καταρτίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες της εταιρείας, τις συνθήκες της αγοράς, τις δημοσιονομικές δυνατότητες του κράτους και το ενωσιακό δίκαιο.
Στο σχέδιο διάσωσης θα προβλέπεται η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους, αλλά και η εξασφάλιση ενός κεφαλαίου που θα αποτρέψει τον κίνδυνο στάσης πληρωμών τους επόμενους 12 μήνες.
Όπως υποστηρίζεται, η διοίκηση των ΕΛΤΑ, με το σχέδιο διάσωσης, θα μεριμνήσει στο μέτρο των δυνατοτήτων της εταιρείας για την καλύτερη αντιμετώπιση των εργαζομένων που θα επηρεαστούν.

Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες των ΕΛΤΑ, 270 καταστήματα έχουν κλείσει από το 2001

Τα ίδια στελέχη σημειώνουν ότι η συνεχής ζημιογόνα χρήση των ΕΛΤΑ, η αλλαγή των όρων λειτουργίας και η πτώση του κύκλου εργασιών, λόγω των τάσεων που επικρατούν στην ελληνική και διεθνή ταχυδρομική αγορά έχουν οδηγήσει σε έλλειμμα, ύψους 6 εκατ. το μήνα και σε οφειλές, ύψους 100 εκατ. μόνο για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Μάλιστα, εκτιμάται ότι οι ζημιές του 2019 ανήλθαν στα 30 εκατ. και οι συσσωρευμένες ζημιές από προηγούμενες χρήσεις τα 115 εκατ.
Κυρίαρχες αιτίες αποτελούν η μείωση του κύκλου εργασιών, λόγω κάμψης του επιστολικού ταχυδρομείου που αποτελεί παγκόσμια τάση φαινόμενο που επιτάχυνε η κρίση, η μη επαρκής ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών εσόδων και η παντελής απουσία επενδύσεων και εκσυγχρονισμού εδώ και 15 χρόνια.
Σχετικά με το δίκτυο καταστημάτων, κατά τα έτη 2001 – 2019 έκλεισαν 270 καταστήματα των ΕΛΤΑ, εκ των οποίων 70 την τετραετία 2015 – 19. Τους τελευταίους μήνες, 9 καταστήματα έκλεισαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Πηγή: metaforespress.gr