Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020

Το έργο της ΕΕΤΤ στις ταχυδρομικές υπηρεσίες την τριετία 2016 – 2018

Το έργο της ΕΕΤΤ κατά την τριετία 2016-2018 παρουσίασε ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος, σε σχετική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και ...
Διαφάνειας της Βουλής.
Σύμφωνα με την Αρχή, η ΕΕΤΤ το εξεταζόμενο διάστημα ανέπτυξε σημαντικές δράσεις στον ταχυδρομικό τομέα.
Το 2016, έδωσε έμφαση στη διασφάλιση της ποιότητας της Καθολικής Υπηρεσίας , υλοποιώντας ενέργειες όπως η μέτρηση της ποιότητας της Καθολικής Υπηρεσίας και η αξιολόγηση του νέου κοστολογικού συστήματος των ΕΛΤΑ.
Το 2017, στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας της Καθολικής Υπηρεσίας, η ΕΕΤΤ συνέχισε τις μετρήσεις ποιότητας, ενέκρινε νέες τροποποιήσεις και λειτουργικότητες του κοστολογικού συστήματος των ΕΛΤΑ, ενώ για πρώτη φορά ξεκίνησε το έργο επαλήθευσης του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΚΚΥ) των ΕΛΤΑ για τα έτη 2013, 2014 και 2015, το οποίο ολοκλήρωσε τον Μάρτιο του 2018.
Το 2018 η ΕΕΤΤ πραγματοποίησε και δημοσίευσε τα αποτελέσµατα της ετήσιας μέτρησης ποιότητας της Καθολικής Υπηρεσίας. Επιπλέον, ξεκίνησε τις διαδικασίες για την εκπόνηση μελέτης, προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν ανάγκη αναμόρφωσης του περιεχόμενου της Καθολικής Υπηρεσίας ή/και των όρων παροχής της, βάσει των αναγκών των χρηστών, των τεχνολογικών εξελίξεων και της ανάπτυξης της αγοράς.
Για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού και της διαφάνειας προς όφελος των καταναλωτών η ΕΕΤΤ έθεσε σε λειτουργία παρατηρητήριο τιμών ταχυδρομικών υπηρεσιών και δημοσίευσε στατιστικά στοιχεία της ταχυδρομικής αγοράς και επίσης, αναβάθμισε τη λειτουργικότητα της διαδικτυακής εφαρμογής για το Μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων.
Τέλος, η ΕΕΤΤ ολοκλήρωσε το πρώτο στάδιο εφαρμογής του νέου Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2018/644, σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων για το έτος 2018.
Πηγή: metaforespress.gr