Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020

Η ΕΕΣΥΠ προσλαμβάνει σύμβουλο για την ψηφιακή στρατηγική των ΕΛΤΑ

Μετά τον σύμβουλο για τον σχεδιασμό της εταιρικής στρατηγικής μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ, ο κύριος μέτοχος του Οργανισμού, η ΕΕΣΥΠ προκήρυξε νέο διαγωνισμό για την πρόσληψη συμβούλου με αντικείμενο τον ...
σχεδιασμό ψηφιακής στρατηγικής.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υποστήριξη των ΕΛΤΑ για την αξιολόγηση των υφιστάμενων εφαρμογών πληροφορικής και την ανάδειξη πιθανών ελλείψεων και περιοχών προς βελτίωση, περιλαμβάνοντας και ανάγκες άμεσης προτεραιότητας.
Επίσης, ο σχεδιασμός του βέλτιστου, μελλοντικού προσχεδίου (blueprint) των εφαρμογών πληροφορικής των ΕΛΤΑ και ο καθορισμός των βασικών πρωτοβουλιών για την υλοποίηση του μελλοντικού προσχεδίου (blueprint) των εφαρμογών πληροφορικής, καθώς και την προτεραιοποίηση και δόμηση του οδικού χάρτη υλοποίησης.
Ο μέγιστος διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι 180.000 ευρώ (συν ΦΠΑ), συμπεριλαμβανομένων όλων των διαχειριστικών, εκτάκτων και διαφόρων άλλων εξόδων.
Η διάρκεια απασχόλησης για τις υπηρεσίες θα είναι κατά μέγιστο τέσσερις μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης ανάθεσης.
Σημειώνεται ότι ο νέος διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ προέρχεται από τον κλάδο της πληροφορικής.
Β. Βεγ. 
Πηγή: metaforespress.gr