Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020

Τίθεται σε λειτουργία η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα Μητρώου Επιχειρήσεων και Αδειών της ΕΕΤΤ

Ξεκινά τη λειτουργία της η διαδικτυακή πλατφόρμα «Μητρώο Επιχειρήσεων και Αδειών» (ΜΕΑ) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).
Υπενθυμίζεται ότι, η εν λόγω πλατφόρμα διαχείρισης του ΜΕΑ (eregistry.eett.gr) είχε τεθεί σε ...
δοκιμαστική λειτουργία το διάστημα 20-29 Νοεμβρίου 2019, όπου όλοι οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Επιτροπής πάροχοι είχαν τη δυνατότητα δοκιμαστικής λειτουργίας και αποστολής παρατηρήσεων/σχολίων.
Σκοπός της λειτουργίας της είναι:
α) η διαχείριση των δηλώσεων καταχώρισης για την εγγραφή στο μητρώο παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τη διαχείριση του εν λόγω μητρώου,
β) η διαχείριση δηλώσεων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, για την εγγραφή των ταχυδρομικών επιχειρήσεων στο μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ ή για την τροποποίηση των στοιχείων της άδειά τους ή και για την παύση αυτής καθώς και τη διαχείριση του εν λόγω μητρώου,
γ) η διαχείριση αιτήσεων για τη χορήγηση ειδικής άδειας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και την εγγραφή τους στο μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ, την τροποποίηση των στοιχείων της άδειά τους, την ανανέωση αυτής ή και τη διαγραφή τους καθώς και τη διαχείριση του εν λόγω μητρώου,
δ) η διαχείριση των γνωστοποιήσεων καταχωρητών για την εγγραφή στο μητρώο καταχωρητών ονομάτων χώρου και την διαχείριση του εν λόγω μητρώου,
ε) η διαχείριση των αιτήσεων αριθμών και τη διαχείριση του μητρώου αριθμοδοτικών πόρων.
Τέλος, όπως σημειώνεται σε σχετικό ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 4973), η λειτουργικότητα του ΜΕΑ δύναται να επεκτείνεται με αποφάσεις της Επιτροπής για σκοπούς που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της.
Πηγή: metaforespress.gr