Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020

Γ. Σαρακιώτης: «Τι θα γίνει με τα καταστήματα των ΕΛ.ΤΑ. στη Φθιώτιδα και τους εργαζόμενους σε αυτά;»

Με ερώτησή του προς τον Υπουργό Επικρατείας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη, ο Βουλευτής Φθιώτιδας ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Γιάννης Σαρακιώτης καλεί την Κυβέρνηση να αποκαλύψει άμεσα τις προθέσεις της
σχετικά με τη λειτουργία των καταστημάτων ΕΛΤΑ στη Φθιώτιδα, καθώς και να παράσχει ενημέρωση για ...
το τι πρόκειται να πράξει αναφορικά με τις συμβάσεις των
εργαζομένων που τα υποστηρίζουν.
Στο πλαίσιο της ερώτησής του, ο κ. Σαρακιώτης κάνει μνεία στις ενέργειες
της προηγούμενης ηγεσίας του αρμοδίου Υπουργείου, καθώς η ίδια ανέλαβε τότε
εγκαίρως πρωτοβουλίες για τη διάσωση και ακολούθως την εύρυθμη λειτουργία
τους σε όλη την επικράτεια.
Ο Βουλευτής επισημαίνει την αναγκαιότητα λήψης άμεσων πρωτοβουλιών,
που θα διασφαλίσουν την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας όλων των
καταστημάτων στη Φθιώτιδα, η οποία επιβάλλεται να περνάει μέσα από τη
διατήρηση του αναγκαίου δικτύου εργαζομένων.

Δείτε την ερώτηση:
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς:
Υπουργό Επικρατείας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Θέμα: «Διαφαινόμενη κατάργηση καταστημάτων ΕΛΤΑ σε Δήμους της
Π.Ε. Φθιώτιδας»
Ως γνωστό, τα ΕΛΤΑ αποτελούν μία εταιρεία κοινής ωφέλειας και
ειδικότερα φορέα που παρέχει βασικές ταχυδρομικές και οικονομικές
υπηρεσίες στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Τα ΕΛΤΑ έχουν την
υποχρέωση να λειτουργούν κυρίως με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και να
διαθέτουν τις υπηρεσίες αυτές, τόσο στις μεγάλες πόλεις, όσο και στις πιο
δυσπρόσιτες περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων. Βασικό δε εργαλείο για
να επιτευχθεί αυτό είναι το δίκτυο καταστημάτων που διαθέτουν καθώς και οι
εργαζόμενοι που το υποστηρίζουν.
Στο πλαίσιο αυτό η προηγούμενη ηγεσία του αρμοδίου Υπουργείου,
προέβη σε σημαντικές ενέργειες για τη διάσωση και κατ’ επέκταση την
εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού, περιλαμβανομένης της διατήρησης του
υφισταμένου δικτύου. Κομβικής σημασίας ενέργεια υπήρξε η νομοθέτηση και
η αποζημίωση της καθολικής υπηρεσίας των ΕΛΤΑ από τα έτη 2013 και
έπειτα. Με αυτόν τον τρόπο επιλύθηκε ένα ζωτικής σημασίας πρόβλημα που
είχε δημιουργηθεί εξαιτίας της παρελθούσης αβελτηρίας.
Η έκβαση των ενεργειών της προηγούμενης ηγεσίας του αρμοδίου
Υπουργείου ήταν η είσπραξη 90 εκ. ευρώ, για την αποζημίωση της καθολικής
υπηρεσίας ετών 2013 έως και 2018. Επιπροσθέτως, ελήφθησαν
πρωτοβουλίες για το σύνολο των από το 2012 εκκρεμουσών οφειλών, με
αποτέλεσμα την είσπραξη περίπου 45 εκ. ευρώ έως και τα μέσα του 2019. Σε
αντίθεση με τα παραπάνω, τα οποία και εξασφάλισαν τη βιώσιμη λειτουργία
των εν λόγω υπηρεσιών, σήμερα φαίνεται ότι εκλείπουν ανάλογες
πρωτοβουλίες που θα διασφαλίσουν τη συνέχιση της λειτουργίας όλων των
καταστημάτων, η οποία και περνάει μέσα από τη διατήρηση του υπάρχοντος
δικτύου εργαζομένων.
Ειδικότερα, στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας
απασχολούνται δέκα (10) εργαζόμενοι, υπό το καθεστώς συμβάσεων οι
οποίες λήγουν το αμέσως επόμενο διάστημα. Οι εν λόγω εργαζόμενοι
καλύπτουν τις ανάγκες των κατοίκων των περισσότερων Δήμων της
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και ιδίως των πιο δύσβατων και
δυσπρόσιτων περιοχών της.
Επειδή, είναι προδήλως αναγκαία η συνέχιση της απρόσκοπτης
λειτουργίας των υπηρεσιών, καθώς και της υπάρξεως του υφισταμένου
δικτύου εργαζομένων για τη διατήρηση της εύρυθμης κοινωνικο-οικονομικής
δραστηριότητος που αναπτύσσεται στην ανωτέρω περιοχή.
Επειδή, οι ανάγκες περιοχών Δήμων της Π.Ε. Φθιώτιδας παραμένουν
πολυάριθμες και συναρτώνται άρρηκτα με την ιδιαίτερη γεωμορφολογική
ιδιομορφία ορισμένων δημοτικών διαμερισμάτων και κοινοτήτων τους.
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Προτίθεται όντως το αρμόδιο Υπουργείο να προβεί σε κατάργηση
καταστημάτων ΕΛΤΑ και αν ναι ποια είναι τα κριτήρια που θα
καθορίσουν τη λήψη των σχετικών αποφάσεων;
2. Προτίθεσθε, σε κάθε περίπτωση, να προβείτε σε παρέμβαση, ώστε να
συνεχιστεί απρόσκοπτα η ύπαρξη του υφισταμένου δικτύου
εργαζομένων στα καταστήματα της Π.Ε. Φθιώτιδας;
3. Σε ποιο βαθμό η όποια μελλοντική αναδιάρθρωση εγγυάται την
εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων και ιδίως των ηλικιωμένων
που διαμένουν σε δυσπρόσιτες περιοχές Δήμων της Π.Ε. Φθιώτιδας;
Ο ερωτών Βουλευτής
Ιωάννης Αθ. Σαρακιώτης
Πηγή: lamiafm1.gr/