Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020

Στην «Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ» οι υπηρεσίες ταχυμεταφοράς του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς στην εταιρεία «Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ», για το έτος 2020, αποφάσισε να αναθέσει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Η συνολική δαπάνη θα την εκτέλεση του παραπάνω έργου ανέρχεται μέχρι το ποσό των 20.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και θα ....
βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Πηγή: metaforespress.gr