Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020

Ζητείται επειγόντως σύμβουλος για τη διάσωση των ΕΛΤΑ

Με ταχείες διαδικασίες αναζητεί το Υπερταμείο το σύμβουλο που θα επεξεργαστεί σχέδιο εξυγίανσης των ΕΛΤΑ. Η εταιρεία μένει από κεφάλαια και ρευστό, ενώ οι ζημιές αυξήθηκαν κι άλλο το 2018.
Διαγωνισμό – αστραπή προκήρυξε στις 31 Δεκεμβρίου η διοίκηση του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ), με ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την ...
20η Ιανουαρίου, προκειμένου να βρει εξειδικευμένου σύμβουλο που θα ολοκληρώσει, επιτέλους, το σχέδιο εξυγίανσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ). Ο νέος σύμβουλος, από τον οποίο ζητείται εμπειρία σε αντίστοιχο έργο αναδιοργάνωσης ταχυδρομικού φορέα στην Ε.Ε. κατά την τελευταία επταετία, θα στηριχθεί στο σχέδιο που έχει εκπονήσει η εταιρεία συμβούλων PwC.
Η εξυγίανση των ΕΛΤΑ, τα οποία εδώ και μήνες κινούνται πάνω σε τεντωμένο σχοινί εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων ρευστότητας, φαίνεται πως θα αποτελέσει στοίχημα για τη νέα διοίκηση του οργανισμού υπό τον Γιώργο Κωνσταντόπουλο. Το παλαίμαχο στέλεχος της αγοράς πληροφορικής, που μέχρι πρόσφατα ήταν διευθύνων σύμβουλος της SingularLogic, επελέγη πρόσφατα από το Υπερταμείο για την αντίστοιχη θέση στα ΕΛΤΑ. Ο προηγούμενος διευθύνων σύμβουλος Ηλίας Αθανασίου είχε παραιτηθεί έπειτα από σχεδόν ένα χρόνο στη θέση του.
Την τραγική οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα ΕΛΤΑ επιβεβαίωσαν τα αποτελέσματα του 2018 που εγκρίθηκαν στην γενική συνέλευση του φθινοπώρου. Παρά την αύξηση των εσόδων στα 363 εκατ. ευρώ οι ζημιές προ φόρων αυξήθηκαν στα 20 εκατ. ευρώ από 14 εκατ. ευρώ το 2017. Επιπλέον, αν και επιχειρήθηκε η μείωση του μισθολογικού κόστους, σε συμφωνία με τους συνδικαλιστές, η δαπάνη μισθοδοσίας για τους περίπου 5.800 υπαλλήλους των ΕΛΤΑ έφτασε τα 200 εκατ. ευρώ! Το 2017 είχε ξεπεράσει τα 210 εκατομμύρια.
Οι σημειώσεις των ορκωτών ελεγκτών είναι ενδεικτικές της δύσκολης κατάστασης, καθώς καθιστούν σαφές ότι η εταιρεία έχει... μείνει από κεφάλαια και από ρευστότητα. Όπως επισημαίνουν οι ορκωτοί, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου και της εταιρείας «καθίσταται αρνητικό και κατά συνέπεια συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 τουΚ.Ν. 2190/1920, περί της συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί από 1/1/2019 από το άρθρο 119 παρ. 4 του Ν.4548/2018». Επίσης το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας (...) υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων κατά το ποσό των 180,3 εκατ. ευρώ».
Οι παρατηρήσεις των ορκωτών εστιάζονται στη διαμάχη για το κόστος της λεγόμενης Καθολικής Υπηρεσίας, της υποχρέωσης των ΕΛΤΑ να διανέμουν επιστολές σε ολόκληρη τη χώρα έναντι αποζημίωσης από το δημόσιο. Οι διοικήσεις των ΕΛΤΑ διεκδικούν σημαντικά υψηλότερα ποσά για την Καθολική Υπηρεσία και τα ενσωματτώνουν στις λογιστικές καταστάσεις ως απαιτήσεις, με αποτέλεσμα να εξωραΐζονται τα ίδια κεφάλαια και τα οικονομικά αποτελέσματα. Προεξοφλούν πως θα εισπράξουν περί τα 180 εκατ. ευρώ, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκφράσει αντιρρήσεις και εξετάζει κατά πόσο η υψηλή αποζημίωση για την Καθολική Υπηρεσία είναι «παράνομη κρακτική ενίσχυση».
Όπως επισημαίνουν και οι ορκωτοί για τα αποτελέσματα του 2018, «ο λογαριασμός «Απαιτήσεις από Καθολική Υπηρεσία (ΚΥ)» της Εταιρείας και του Ομίλου ποσού 182,4 εκ. ευρώ αφορά απαίτηση για αποζημίωση από το Ελληνικό Δημόσιο για το κόστος Παροχής Καθολικών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην Ελλάδα, για τα έτη 2013 έως και 2018.Επειδή δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια, διατηρούμε, βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, επιφύλαξη για την δυνατότητα αναγνώρισης την 31η Δεκέμβριου 2018 ποσού των 152,4 εκ. ευρώ το οποίο αφορά το κόστος της καθολικής υπηρεσίας για τις χρήσεις 2013 έως 2018, για το οποίο ποσό δεν έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση που να προσδιορίζει τον τρόπο καταβολής του και δεν έχει γίνει πρόβλεψη να συμπεριληφθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό, για το οποίο απαιτείται η ολοκλήρωση των σχετικών, με το πλαίσιο περί κρατικών ενισχύσεων, διαδικασιών με τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή».
Πηγή: businessdaily.gr