Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2020

Σύμβουλο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους προσέλαβαν τα ΕΛΤΑ

Σύμβουλο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους προσέλαβαν τα ΕΛΤΑ. Πρόκειται για την εταιρεία TCS Toolbox Consulting, η οποία ανέλαβε το σχετικό έργο έναντι 19,2 χιλιάδων ευρώ.
Σύμφωνα με στελέχη της ταχυδρομικής αγοράς, στόχος της νέας διοίκησης των ΕΛΤΑ αποτελεί ....
η εξυγίανση και ο μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ, με ενέργειες αντιμετώπισης τυχόν «παθογενειών» του παρελθόντος και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ συμπεριλαμβάνεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του Οργανισμού και της βελτιστοποίησης της εσωτερικής αποτελεσματικότητας και των επιχειρησιακών διαδικασιών.
Στα αμιγώς οικονομικά μεγέθη, τα ΕΛΤΑ,εάν και το 2018 γνώρισαν άνοδο του κύκλου εργασιών, παρουσίασαν αρνητικά ίδια κεφάλαια 68,85 εκατ. ευρώ.
Ανά κατηγορία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε το 2018, σε ενοποιημένο επίπεδο, στο ποσό των 363.267 χιλ. ευρώ, έναντι 323.251 χιλ. το 2017 (αναθεωρημένα στοιχεία) και 340.757 χιλ. (δημοσιευμένα στοιχεία), παρουσιάζοντας αύξηση 12,4%, έναντι των αναθεωρημένων και 6,6% έναντι των δημοσιευμένων στοιχείων αντίστοιχα.
Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ανήλθε σε 324.871 χιλ., έναντι 293.244 χιλ. το 2017 (αναθεωρημένα στοιχεία) αυξημένος κατά 10,8% και 310.750 χιλ. το 2017 (δημοσιευμένα στοιχεία), αυξημένος κατά 4,5%.
Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες 20.192 χιλ., έναντι ζημιών 14.947 χιλ. το 2017 (αναθεωρημένα στοιχεία) και κερδών 1.275 χιλ. (δημοσιευμένα στοιχεία).
Τα αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε ζημίες ύψους 15.017 χιλ., έναντι ζημιών € 15.588 χιλ. το 2017 (αναθεωρημένα στοιχεία) και κερδών € 634 χιλ. (δημοσιευμένα στοιχεία).
Πηγή: metaforespress.gr