Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020

Δείτε όλες τις προκηρύξεις των ΕΛΤΑ για 520 προσλήψεις εποχικού προσωπικού, δίμηνης διάρκειας.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανακοίνωσαν την πρόσληψη 520 εποχικών υπαλλήλων, με συμβάσεις δίμηνης διάρκειας, διαφόρων ειδικοτήτων, σε  υπηρεσιακές λειτουργίες του Οργανισμού σε όλη τη χώρα. 
Παρακάτω θα βρείτε όλες τις προκηρύξεις που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα ανά γεωγραφική ...
περιοχή και ειδικότητα.
Κάνετε κλικ πάνω στο link της περιοχής που σας ενδιαφέρει για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη, τα προσόντα που απαιτούνται και τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων.

1.  Επτά (7) άτομα ΔΕ Εσωτερικής Εκμετ. στην Ήπειρο
2.  Πέντε (5) άτομα ΔΕ Διανομέων στην Ήπειρο 
3.  Ένα (1) άτομο ΔΕ Διανομέων στην Βέροια
4.  Δεκατρία (13) άτομα ΔΕ Εσωτ. Εκμετ. στο Ν. Θεσσαλονίκης
5.  Επτά (7) άτομα ΔΕ Διανομέων στο Ν. Θεσσαλονίκης
6.  Δύο (2) άτομα ΔΕ Διανομέων στο Ν. Κιλκίς
7.  Ένα (1) άτομο ΔΕ Εσωτερικής Εκμετ. στο Ν. Κοζάνης
8.  Δύο (2) άτομα ΔΕ Διανομέων στο Ν. Κοζάνης
9.  Δύο (2) άτομα ΔΕ Εσωτερικής Εκμετ. στο Ν. Πέλλας
10. Δύο (2) άτομα ΔΕ διανομέων στο Ν. Πιερίας
11. Τέσσερα (4) άτομα ΔΕ Εσωτ. Εκμετάλ. στο Ν. Χαλκιδικής
12. Πέντε (5) άτομα ΔΕ Διανομέων στο Ν. Χαλκιδικής
13. Πενήντα πέντε (55) άτομα ΔΕ Εσωτ. Εκμετ. στο Ν. Αττικής 
14. Σαράντα επτά (47) άτομα ΔΕ Διανομέων στο Ν. Αττικής (Αθήνα & Πειραιά)
15. Εκατό είκοσι (120) άτομα ΔΕ Εσωτ. Εκμετ. στο Ν. Αττικής (Κέντρα. Διαλογής)
16. Είκοσι δύο (22) άτομα ΥΕ Διαμετακομιστών στο Ν. Αττικής (Κέντρα διαλογής).
17. Είκοσι έξι (26) άτομα ΔΕ Οδηγών στο Ν. Αττικής.
18. Επτά (7) άτομα ΔΕ Διανομέων στην Αλεξανδρούπολη
19. Τέσσερα (4) άτομα ΔΕ Εσωτ. Εκμετ. στην Αλεξανδρούπολη
20. Ένα (1) άτομο ΔΕ Οδηγών στην Αλεξανδρούπολη
21. Ένα (1) άτομο ΔΕ Εσωτ. Εκμετ. στο Διδυμότειχο
22. Ένα (1) άτομο ΔΕ Διανομέων στο Διδυμότειχο
23. Δέκα πέντε (15) άτομα ΔΕ Εσωτ. Εκμετ. στο Ν. Θεσσαλονίκης (Κέντρο Διαλογής)
24. Δεκατριών (13) ατόμων ΔΕ Οδηγών στο Ν. Θεσσαλονίκης (Κέντρο διαλογής)
25. Πέντε (5) ατόμων ΥΕ Διαμετακομιστών στο Ν. Θεσσαλονίκης (Κέντρο διαλογής)
26. Δύο (2) άτομα ΔΕ (1 Εσωτ, Εκμετ. & 1 Διανομέων) στην Ορεστιάδα
27. Ένα (1) άτομο ΔΕ Διανομέων στο Σουφλί
28. Ένα (1) άτομο ΔΕ Διανομέων στις Φέρρες
29. Οκτώ (8) άτομα ΔΕ (2 Εσωτ. Εκμετ. & 6 Διανομέων) στην Ξάνθη
30. Ένα (1) άτομο ΔΕ Διανομέων στο Νευροκόπι 
31. Ένα (1) άτομο ΔΕ Διανομέων στις Σάπες
32. Δύο (2) άτομα ΔΕ (1 Διανομέων & 1 Οδηγών) στο νομό Καβάλας
33. Δεκαεπτά (17) άτομα ΔΕ Διανομέων στους Ν. Αχαΐας, Μεσσηνίας, Κορινθίας, Ζακύνθου Κεφαλλονιάς, Λευκάδας.
34. Έντεκα (11) άτομα ΔΕ Εσωτ. Εκμετ. στους Ν. Αχαΐας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας Κεφαλλονιάς.
35. Δύο (2) άτομα ΔΕ Οδηγών στην Πάτρα (Κέντρο Διαλογής)
36. Δύο (2) άτομα ΔΕ Διανομέων στο Ν. Λάρισας 
37. Τέσσερα (4) άτομα ΔΕ (1 Εσωτ. Εκμετ. & 3 Διαν.) στο Ν. Μαγνησίας 
38. Πέντε (5) άτομα ΔΕ (1 Εσωτ. Εκμ., 3 Διανομέων & 1 Οδηγών) στο Ν. Φθιώτιδας 
39. Τέσσερα (4) άτομα ΔΕ Διανομέων στο Ν. Εύβοιας
40. Πέντε (5) άτομα ΔΕ (2 Εσωτ., 2 Διαν. & 1 Οδηγών) στο Ν. Βοιωτίας
41. Ένα (1) άτομο ΔΕ Διανομέων στην Άμφισσα
42. Ένα (1) άτομο ΔΕ Εσωτ. Εκμετ. στο Ν. Ευρυτανίας 
43. Ένα (1) άτομο ΔΕ Διανομέων στην Φλώρινα
44. Δεκαπέντε (15) άτομα ΔΕ Εσωτ. Εκμετ. στα νησιά του Αιγαίου
45. Δεκατέσσερα (14) άτομα ΔΕ Διανομέων στα νησιά του Αιγαίου
46. Τρία (3) άτομα ΔΕ Οδηγών στα νησιά Ρόδου, Μυτιλήνης & Χίου

Στις παραπάνω προκηρύξεις συμπεριλαμβάνονται οι 469 από τις 520 συνολικά θέσεις. Εκκρεμούν οι προκηρύξεις των νομών της Κρήτης. Μόλις εκδοθούν θα σας ενημερώσουμε.