Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2019

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στις ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ

Και αντιπρόεδρο απέκτησε η ΕΛΤΑ Courier. O κ. Δημήτρης Παπαγεωργίου τοποθετήθηκε αντιπρόεδρος, συμπληρώνοντας το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.
Το νέο δ.σ. απαρτίζεται από τον πρόεδρο ...
Αναγνωστόπουλο Θεοφάνη και τον διευθύνοντα σύμβουλο Τζαβάρα Ερρίκο.
Τα υπόλοιπα μέλη του δ.σ. απαρτίζουν οι: Κωνσταντόπουλος Γεώργιος (είναι ο δ.σ. των ΕΛΤΑ), Μπαλούρδος Βασίλειος, Πανταζόπουλος Στέφανος και Βασιλική Ανδρέου.
Σημειώνεται ότι, το 2018, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 41,92 εκατ., έναντι 36,34 εκατ. το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας άνοδο 15,4%.
Αντίστοιχα, τα διακινηθέντα αντικείμενα ανήλθαν σε 14,65 εκατ. έναντι 12,35 εκατ. το προηγούμενο έτος, ήτοι άνοδο 18,6%.
Το EBITDA (τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων) σε 0,9 εκατ., έναντι 1,45 εκατ. το 2017, σημειώνοντας μείωση 34,2%.
Τέλος, οι ζημίες μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 0,73 εκατ., έναντι κερδών 0,3 εκατ. το 2017.
Πηγή: metaforespress.gr