Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2019

Νέος πρόεδρος στην ΕΛΤΑ Courier. Αναμένονται οι κυβερνητικές αποφάσεις για τον όμιλο των ΕΛΤΑ

Νέο πρόεδρο απέκτησε η ΕΛΤΑ Courier. Καθήκοντα προέδρου ανατέθηκαν στον κ. Αναγνωστόπουλο Θεοφάνη, ο οποίος προέρχεται από την εταιρεία πληροφορικής IBM.
Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ορίστηκε, πρόσφατα, ο κ. Τζαβάρας Ερρίκος από την Singular Logic.
Τα υπόλοιπα μέλη του δ.σ. απαρτίζουν ....
οι: Κωνσταντόπουλος Γεώργιος (είναι ο δ.σ. των ΕΛΤΑ), Φίλος Ιωάννης, Δάνδολος Σάββας, Σιάνος Σπυρίδων και Ανδρέου Βασιλική.
Σημειώνεται ότι, το 2018, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 41,92 εκατ., έναντι 36,34 εκατ. το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας άνοδο 15,4%.
Αντίστοιχα, τα διακινηθέντα αντικείμενα ανήλθαν σε 14,65 εκατ. έναντι 12,35 εκατ. το προηγούμενο έτος, ήτοι άνοδο 18,6%.
Το EBITDA (τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων) σε 0,9 εκατ., έναντι 1,45 εκατ. το 2017, σημειώνοντας μείωση 34,2%.
Τέλος, οι ζημίες μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 0,73 εκατ., έναντι κερδών 0,3 εκατ. το 2017.
Το επόμενο διάστημα αναμένεται η αποσαφήνιση των προθέσεων της κυβέρνησης σχετικά με τον όμιλο ΕΛΤΑ.
Αρκετοί θεωρούν ότι – σε κάποιο βαθμό – ίσως εφαρμοστεί το «μοντέλο της ΔΕΗ».