Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019

Διάσκεψη για τη διασυνοριακή συνεργασία

Η παγκόσμια διάσκεψη της UPU για τη διασυνοριακή συνεργασία σε έναν κόσμο ηλεκτρονικού εμπορίου θα πραγματοποιηθεί στο Xiamen της Κίνας από τις 26 έως τις 28 Νοεμβρίου 2019...

Το συνέδριο διοργανώνεται από κοινού από την UPU και την Κίνα (Λαϊκή Δημοκρατία).
Το συνέδριο θα επικεντρωθεί στα διασυνοριακά ζητήματα της εποχής του ηλεκτρονικού εμπορίου της UPU, με ιδιαίτερη έμφαση στη διασυνοριακή συνεργασία, η οποία διευκολύνεται σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η διάσκεψη στοχεύει να βοηθήσει στη διερεύνηση νέων οδών για την ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού σε όλα αυτά τα επίπεδα.