Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019

Oι κίνδυνοι και αβεβαιότητες στην εγχώρια αγορά ταχυμεταφορών

Τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες στην εγχώρια αγορά ταχυμεταφορών παραθέτει, στις τελευταίες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, η ΕΛΤΑ Courier.
Στις οικονομικές καταστάσεις (έχουν υπογραφεί από την προηγούμενη διοίκηση), αναφέρεται ότι, το ....
2018, παρατηρήθηκαν θετικές προοπτικές στην οικονομία, όπως αποτυπώθηκαν από το θετικό ισοζύγιο των συστάσεων – διαγραφών επιχειρήσεων.
Επομένως, ο αυξανόμενος αριθμός νέων επιχειρήσεων αποτελεί δυνητικό πελατολόγιο του κλάδου και όχι μόνο.
Από την άλλη πλευρά, η σκλήρυνση του ανταγωνισμού εντείνεται, όπως και οι αλλαγές στο πλήθος και στο μέγεθος των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών, αλλά και των μεταφορικών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονομία.
Επίσης, εντείνεται η πίεση που παρατηρείται στις τιμές, καθώς η Ελλάδα, λόγω της επίδρασης των αλλαγών που επέφερε η εφαρμογή των Μνημονίων, μετατράπηκε σε μια price driven αγορά.
Παράλληλα, η διαπραγματευτική δύναμη των κεντρικών και στρατηγικών πελατών ενισχύει την συμπίεση του κόστους ταχυμεταφοράς, στο πλαίσιο της μείωσης του λειτουργικού τους κόστους και της περαιτέρω βελτίωσης των χρηματοοικονομικών τους αποτελεσμάτων.
Σχετικά με τις τάσεις της αγοράς, η αύξηση της αγοράς του δέματος, σε συνδυασμό με τη σταθερά μειούμενη διακίνηση, λόγω ηλεκτρονικής υποκατάστασης, του επιστολικού ταχυδρομείου, αλλάζει ριζικά το μίγμα εσόδου, όπως επισημαίνουν οι συντάκτες της έκθεσης.
Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου προβλέπεται να οδηγήσει τον κλάδο σε μια μεσοσταθμική ανάπτυξη της τάξεως του 5,5% μέχρι το 2021, καθώς το καταναλωτικό κοινό και οι επιχειρήσεις αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη εξοικείωση με τις αγορές μέσω διαδικτύου.
Σε θεσμικό επίπεδο, ζητείται η ενεργότερη συμβολή της ΕΕΤΤ στην οριοθέτηση ενός πιο καθαρού και – με διαφανείς κανόνες – ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα, όπως «πόλεμος» τιμών χωρίς όριο, «μαύρη» εργασία, διακίνηση κεφαλαίων εκτός τραπεζικού συστήματος, πιθανές ολιγοπωλιακές τάσεις, κ.α.
Πηγή: metaforespress.gr