Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2019

H Speedex άλλαξε την εταιρική ταυτότητά της, στα 1,3 εκατ. τα καθαρά κέρδη του 2018

Στην αλλαγή της εταιρικής ταυτότητάς της προχώρησε η Speedex, η οποία ανήκει πλέον κατά σχεδόν 100% στον όμιλο Σφακιανάκη. Η διαδικασία αλλαγής της εταιρικής ταυτότητας της εταιρείας, τόσο σε ...
εταιρικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο δικτύου πρακτόρων, αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2019, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται 3ετές επενδυτικό πλάνο.
Το 2018, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 5,6% και διαμορφώθηκε σε 37,9 εκατ., έναντι 35,9 εκατ. το 2017.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 2,9 εκατ., αυξημένα κατά 61,4%, έναντι της προηγούμενης χρήσης.
Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,3 εκατ., έναντι 0,4 εκατ. τη χρήση του 2017.
Πηγή: metaforespress.gr