Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019

Κομισιόν: «Ναι» στην αποζημίωση 171,7 εκατ. ευρώ στην Poste Italiane για τη διανομή εφημερίδων με μειωμένο κόστοςΣυμβατή με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ κρίθηκε, σύμφωνα με την Κομισιόν, η αποζημίωση που χορηγήθηκε από την Ιταλία στα ιταλικά ταχυδρομεία (Poste Italiane) για τη διανομή -με μειωμένο κόστος- εφημερίδων και βιβλίων...

Πρόκειται για αποζημίωση, ύψους 171,74 εκατ. ευρώ, που έλαβαν τα ιταλικά ταχυδρομεία την περίοδο 2017-2019.
Ειδικότερα, το ιταλικό κράτος ανέθεσε στην Poste Italiane την υποχρέωση της παροχής αυτής της υπηρεσίας, η οποία αποσκοπεί στην διατήρηση και προώθηση της πολυφωνίας στα μέσα ενημέρωσης με την επιβολή μειωμένων τιμών σε εκδότες και εφημερίδες για τη διανομή ορισμένων κατηγοριών τύπου.
Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, «η Κομισιόν αξιολόγησε το μέτρο αυτό σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων σχετικά με την αντιστάθμιση για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας.
Οι κανόνες αυτοί επιτρέπουν στα κράτη-μέλη, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να αποζημιώνουν τις εταιρείες που έχουν αναλάβει υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας για το πρόσθετο κόστος της παροχής αυτών των υπηρεσιών».
Η Κομισιόν διαπίστωσε ότι το επίπεδο αποζημίωσης δεν υπερέβη το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη του καθαρού κόστους που έλαβε η Poste Italiane για την παροχή της υπηρεσίας.
Ως εκ τούτου, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο ήταν αναλογικό και δεν οδήγησε σε υπεραποζημίωση, καθώς επίσης δεν προκαλεί στρέβλωση του υγιούς ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά.