Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

Η αφίσα της ΠΑΚ – ΕΛΤΑ για τις εκλογές του Συλλόγου Εσωτερικής Εκμετάλλευσης ΕΛΤΑ Αθήνας & Νομού Αττικής