Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Έρχονται 510 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στα ΕΛΤΑ αρχές του 2017

Σε προσλήψεις μονίμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ θα προβεί η Διοίκηση των ΕΛΤΑ το 2017. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της διοίκησης των ΕΛΤΑ τον Ιανουάριο του 2017, το ΑΣΕΠ θα προκηρύξει 510 προσλήψεις τακτικού προσωπικού. Βαρύτητα θα δοθεί σε παραγωγικές ...
ειδικότητες με τις ειδικότητες των ταχυδρόμων και εσωτερικής εκμετάλλευσης να έχουν την «μερίδα του λέοντος» με πάνω από το 70% των προσλήψεων.
Παράλληλα οι προσλήψεις θα αφορούν σε μικρότερο αριθμό και τις ειδικότητες, Διοικητικών, Τεχνικών - Ηλεκτρ. Μηχανικών, Πληροφορικής, Οδηγών και Διαμετακομιστών.
Πηγή: http://www.enikonomia.gr