Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016

Προκήρυξη θέσεων για τα ΕΛΤΑ Κρήτης ΣΟΧ 46, 44/2016

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έξι (6) άτομα, οχτάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. ...
που εδρεύουν στο Νομό Χανίων.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ: 

10/09/2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 19/09/2016 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 46/2016 

Επίσης, θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έντεκα (11) άτομα, οχτάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Ηρακλείου.

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ: 

10/09/2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 19/09/2016 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 44/2016 

Πηγή: http://taxydromeio.gr