Τρίτη, 2 Αυγούστου 2016

Οι νέοι κανόνες για τις ρυθμίσεις των κόκκινων δανείων

Νέους κανόνες για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων συμπεριλαμβάνει ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας ο οποίος τροποποιήθηκε με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας (ΕΠΑΘ 195/1/29.7.2016), και δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της ...
Κυβερνήσεως.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας καθιερώνει γενικές αρχές συμπεριφοράς και υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές, τόσο για τις δανείστριες τράπεζες όσο και για τους δανειολήπτες, με στόχο την εξεύρεση λύσεων ρύθμισης ή οριστικού διακανονισμού οφειλών σε καθυστέρηση, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και ιδιαιτερότητες κάθε δανειολήπτη.

Διαβάστε τη συνέχεια στο enikonomia.gr
Πηγή:http://www.enikos.gr