Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

Προσλήψεις 89 εποχικών στα ΕΛΤΑ Αττικής

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανακοίνωσαν την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
Α. Δέκα τριών...

( 13 ) Δ.Ε. Διανομέων, μερικής απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, 
Β. Σαράντα έξι ( 46 ) Δ. Ε. Οδηγών, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών 
Γ.  Τριάντα ( 30 ) Υ. Ε. Διαμετακομιστών, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. Αθήνας, Πειραιά,
Κέντρου Διαλογής Αττικής και Αεροπορικού Ταχυδρομείου 

Πατήστε (εδώ) για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.